26 พ.ค.63 อนุบาลศรีสะเกษจะรีบเก็บค่าบำรุงการศึกษาเร็วจัง (281/5)
  25 พ.ค.63 หาผู้ค้ำออมทรัพย์ครู (144/0)
  30 เม.ย.63 สอบถามหน่อยครับทำไมธนาคารออมสินไม่หักเงิน ชพค (424/1)
  23 เม.ย.63 สลิบเงินเดือนเมษายนออกแล้ว (395/1)
  19 เม.ย.63 รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนปี 63 ในdataการศึกษา (329/2)
  8 เม.ย.63 เรียนท่านศน.สมโภชน์ หลักฐาน (518/1)
  6 เม.ย.63 ไม่สมควร (654/0)
  4 เม.ย.63 สหกรณ์จะช่วยโควิดมั้ยนะ (615/15)
  4 เม.ย.63 เงินเดือนครูผู้ทรงคุณค่า (267/0)
  30 มี.ค.63 รายงานประจำปี (417/0)