18 มิ.ย.62 ไม่ได้รับรหัสผ่าน (36/1)
  17 มิ.ย.62 เบอร์โทรพื้นฐานใช้ไม่ได้ (56/0)
  12 มิ.ย.62 ลูกมาบอกว่า ร.ร. คัดให้เป็นเด็กพิเศษ ลูกอายเพื่อน (316/1)
  7 มิ.ย.62 เปลี่ยนแปลงข้อมูลบุคลากรในโรงเรียน (249/1)
  6 มิ.ย.62 พี่เลี่ยงเด็กพิการ สอนได้ไหม (238/3)
  28 พ.ค.62 เงินเดือนใหม่ยังไม่มา (503/8)
  28 พ.ค.62 ดูรายละเอียดเงินเดือนจากที่ไหนคะ (261/3)
  22 พ.ค.62 ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ (201/2)
  16 พ.ค.62 เงินเดือนใหม่ (576/3)
  14 พ.ค.62 ขอบพระคุณผอ.อบวพต2ที่ให้ความกระจ่างและชัดเจน (280/0)