http://www.sisaketedu1.go.th/ | หน้าแรก
       

หมายเลข กระทู้ - ผู้ตั้งกระทู้ อ่าน ตอบ
วัน - เวลา
06352    เรียน ท่าน ศน. เสรี   [ ร.ร.บ้านโนนแย้ ]    2331 4 22/04/2014 02:38 PM
06351    เงินรายได้   [ ครูชนบท ]    2334 7 22/04/2014 01:57 PM
06350    ว. 21   [ ครู ]    2493 7 22/04/2014 01:14 PM
06349    ผลการทดสอบ O-NET ป.ุ6 ปี 2556   [ เชวงศักดิ์ บุญธรรม ]    2450 4 22/04/2014 09:44 AM
06348    เรียนจนท.ฝ่ายข้อมูล DMC เขต 1   [ ครูข้อมูล ]    2429 5 21/04/2014 10:27 AM
06347    ขอรหัสผ่านเข้าระบบ NTของเจ้าที่ระดับโรงเรียนด้วยขอรับ   [ ครู ]    2408 4 21/04/2014 09:34 AM
06346    เรียนศน.เสรีแจ้งเไม่มีแฟ้มรายบุคคลA.ให้ดาวน์โหลด   [ ครูผู้รับผิดชอบ ]    2298 6 21/04/2014 08:37 AM
06345    นำ file คะแนนเข้า DMC อย่างไร   [ ยังงง ]    2451 11 20/04/2014 03:30 PM
06344    เรียน อ.ทวีศักดิ์   [ ครูผู้รับผิดชอบ ]    2301 7 20/04/2014 12:04 PM
06343    ผล NT ปี 56   [ ศน.จุลพนม ]    2768 15 20/04/2014 10:57 AM
06342    ขอรหัสโรงเรียนเข้าดู คะแนน NT   [ ครูพัช ]    2982 239 19/04/2014 07:46 AM
06341    ขอคะแนนNT,LAS   [ ครุ M ]    2917 150 18/04/2014 10:47 AM
06340    ปฏิทินสอบผอ.เขต   [ สอบ ผอ.เขต ]    2876 246 17/04/2014 09:23 PM
06339    เรียน อ.ทวีศักดิ์   [ ครู Sar ]    2845 214 17/04/2014 10:33 AM
06338    เรียน อ.ทวีศักดิ์   [ ครูข้อมูล ]    2902 225 13/04/2014 09:20 PM
06337    ขอผลสอบ Las คะ เห็นว่าเขต 3 ออกแล้วคะ   [ ครูปัน ปัน ]    2925 221 12/04/2014 03:53 PM
06336    อ.ก.ค.ศ ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องการโอน/ย้าย   [ รุ่งสาง บุญเริ่ม ]    3322 346 12/04/2014 01:12 PM
06335    อยากได้ปฏิทินการศึกษา ปี 57 ของ สพฐ.ครับ    [ อยากรู้ ]    2850 222 11/04/2014 08:06 PM
06333    ต้องการย้ายกลับศรีสะเกษค่ะ จากสมุทรปราการ เอกคอมพิวเตอร์   [ ครูคอมพิวเตอร์ ]    2462 8 11/04/2014 01:59 PM
06332    อยากย้าย   [ คนกระทรวง ]    3278 321 10/04/2014 10:45 AM
 

<<ย้อนกลับ  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 [หน้า 145] 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 ต่อไป>>

 Search Word:
Support by http://www.sisaketedu1.go.th
This programe support PHP 4, MySQL Developer by NOKESTUDIO In Thailand
NINEBOARD Vol 3.0 Copyright © 2001-2002 NINETO SOLUTION All Rights Reserved.