http://www.sisaketedu1.go.th/ | หน้าแรก
       

หมายเลข กระทู้ - ผู้ตั้งกระทู้ อ่าน ตอบ
วัน - เวลา
05267    ตอบความคิดเห็นที่ 1 กระทู้ที่ 05246 สพป.ศก.เขต 1   [ ไม่เชี่ยวชาญ ]    1324 2 2/08/2013 01:15 AM
05266    โทรทัศน์สี 46" ข้อ 12 เมื่อเปิด TV ให้แสดง LOGO สพฐ. โดยถาวรไม่สามารถลบออกไ   [ ไม่เชี่ยวชาญ ]    2012 72 2/08/2013 01:02 AM
05265    โทรทัศน์สี 46" ข้อ 11   [ ไม่เชี่ยวชาญ ]    1189 3 2/08/2013 12:28 AM
05264    การนำเข้านักเรียนในระบบ o-net    [ ศน.เสรี ]    1223 2 1/08/2013 09:20 PM
05260    กรอกข้อมูลนักเรียนสอบ O-NET ไม่ได้   [ วิชาการโรงเรียน ]    1234 5 1/08/2013 11:38 AM
05259    ต้องการแลกสิทธิ์ค้ำโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.   [ ครูน้อย ]    1215 2 1/08/2013 09:25 AM
05258    ขอเชิญประชุม วิชาการกลุ่ม CEO มิตรภาพ   [ ชัยณรงค์ อดทน ]    1149 2 31/07/2013 11:00 PM
05257    เลื่อนอบรมจริงป่าว   [ ครูรับจ้างอบรม ]    1409 6 31/07/2013 01:07 PM
05256    เบื่อ ผอ โรคจิต   [ ครู ]    1942 32 31/07/2013 11:50 AM
05255    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูอัตราจ้าง   [ โรงเรียนบ้านหนองตาเชียง ]    1265 2 31/07/2013 10:27 AM
05253    ประกาศ มีผู้เก็บนาฬิกาข้อมือ ลืมทิ้งในห้องน้ำ สพป.ศก.1   [ สมลักษณ์ ทองนวล ]    1391 11 30/07/2013 12:53 PM
05252    การสำรวจความต้องการของครูและบุคลากรเป็นกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับกลุ่ม   [ ธีระวัฒน์ ทองใส ]    1321 5 30/07/2013 10:40 AM
05251    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก   [ โรงเรียนบ้านหนองตาเชียง ]    1338 5 29/07/2013 12:46 PM
05249    ขอเชิญผู้บริหาร กลุ่มCEO ยางชุมน้อย เข้าร่วมประชุม   [ กลุ่มCEO ยางชุมน้อย ]    1222 4 29/07/2013 12:22 PM
05248    เรียนถาม อ.ทวีศักดิ์   [ สหกิจ ]    1261 3 29/07/2013 11:41 AM
05247    โทรทัศน์สี 46" ข้อ 10.4 - 10.7   [ ผู้ม่เชี่ยวชาญ ]    1220 4 29/07/2013 05:03 AM
05246    โทรทัศน์สี 46" 12 เมื่อเปิด TV ให้แสดง LOGO สพฐ. โดยถาวรไม่สามารถลบออกได้   [ ผู้ไม่เชี่ยวชาญ ]    1399 4 29/07/2013 04:50 AM
05245    ภาษาเรา   [ วันภาษาไทย ]    1355 15 28/07/2013 03:14 PM
05244    เตือนความจำ   [ ผอ ]    1549 5 26/07/2013 06:52 PM
05243    หลูโตนครู ว 17 เด้   [ ครู ว 17 ]    1708 10 26/07/2013 10:46 AM
 

<<ย้อนกลับ  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 [หน้า 194] 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 ต่อไป>>

 Search Word:
Support by http://www.sisaketedu1.go.th
This programe support PHP 4, MySQL Developer by NOKESTUDIO In Thailand
NINEBOARD Vol 3.0 Copyright © 2001-2002 NINETO SOLUTION All Rights Reserved.