http://www.sisaketedu1.go.th/ | หน้าแรก
       

หมายเลข กระทู้ - ผู้ตั้งกระทู้ อ่าน ตอบ
วัน - เวลา
01141    ระบบไม่ดี   [ ครูอยากพ้ฒนา ]    819 5 9/11/2010 03:34 PM
01140    รอเงิน   [ ครู ]    869 2 9/11/2010 02:15 PM
01139    อนุบาลศรีสะเกษ   [ ซุนย้ง แซ่เตียว ]    879 3 9/11/2010 01:05 PM
01138    เข้าอบรม ยูทีคิว ไม่ได้   [ ครูสุพจน์ ]    778 2 9/11/2010 11:29 AM
01137    เข้าเรียนUTQไม่ได้ค่ะ   [ วัลลภา จิตประเสริฐ ]    732 9 9/11/2010 11:10 AM
01136    โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ผลิตสื่อผสมเพื่อนำเสนอการรณรงค์การแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม   [ ประชาสัมพันธ์ ]    911 4 9/11/2010 07:12 AM
01135    นักเรียนอนุบาลพยุห์เป็นตัวแทนมอบ ป็อปอัพขอบคุณนายกรัฐมนตรี   [ ปชส.อนุบาลยุห์ ]    840 4 8/11/2010 06:40 PM
01134    เรียน อ.ทวีศักดิ์ สอบ UTQ หลังเรียนไม่ผ่าน ทำอย่างไรต่อ   [ ครูผู้สอน ]    1232 6 8/11/2010 10:51 AM
01133     ข้าราชการครูชั้นผู้น้อยผู้คอยความหวังจะได้ลืมตาอ้าปากได้    [ ครู คศ.๑ ยื่นประเมิน ต.ค.๕๒ ]    931 5 8/11/2010 09:26 AM
01132    เรียน อ.ทวีศักดิ์ พิมพ์วุฒิบัตร UTQ ไม่ได้ ช่วยด้วย   [ ครูที่ผ่านกิจกรรมครบแล้ว ]    987 5 7/11/2010 10:30 PM
01131    การวางระบบการพัฒนาUTQ ไม่มีประสิทธิภาพ   [ ครูที่พยายามเข้ารับการพัฒนา ]    895 6 7/11/2010 07:32 PM
01130    ครู คศ. 1 รออยุ่ครับ   [ ครู ]    858 7 7/11/2010 02:16 PM
01129    ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน   [ ผู้จะเป็น ผอ.รร.สพป.1 ]    835 4 7/11/2010 11:40 AM
01128    ถามเรื่อง พื้นที่เว็บ   [ เริ่มบ่ใช่ ]    787 12 7/11/2010 10:00 AM
01127    โปรแกรมพิมพ์ ปพ.1หลักสูตรใหม่ฟรีครับด่วน   [ ครูวิชาการ ]    1335 13 7/11/2010 09:27 AM
01126    ตกเบิก   [ ครู ]    909 3 7/11/2010 08:18 AM
01125    ครู คศ.๑ ที่ยื่นประเมิน ต.ค.๕๒ ประเมินเมื่อ มิ.ย.๕๓ คำสั่งออกแล้วก็ชลอ หมายความว   [ ครู คศ.๑ ยื่นประเมิน ต.ค.๕๒ ]    787 4 6/11/2010 10:08 PM
01124    เรียนถามเรื่องการพิมพ์วุฒิบัตรค่ะ   [ ครู ]    789 3 6/11/2010 08:49 PM
01123    เรียนอ.ทวีศักดิ์   [ ช่วยกัน ]    789 4 6/11/2010 11:35 AM
01122    เรียนอาจารย์ทวีศักดิ์   [ ครูอบรม ]    823 3 6/11/2010 10:06 AM
 

<<ย้อนกลับ  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 [หน้า 374] 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 ต่อไป>>

 Search Word:
Support by http://www.pao-sisaket.go.th
This programe support PHP 4, MySQL Developer by NOKESTUDIO In Thailand
NINEBOARD Vol 3.0 Copyright © 2001-2002 NINETO SOLUTION All Rights Reserved.