http://www.sisaketedu1.go.th/ | หน้าแรก
       

หมายเลข กระทู้ - ผู้ตั้งกระทู้ อ่าน ตอบ
วัน - เวลา
08008    อยากทราบผลการย้าย ผอ.รร.ภายใน สพป.ศก.1   [ ครูรอ ]    1181 20 24/10/2015 09:22 PM
08007    ย้ายครู   [ ครู ]    1201 23 24/10/2015 09:01 PM
08006    รายงาน   [ อ่าน-เขียน ]    1156 21 20/10/2015 09:56 AM
08005    ไม่อยากเห็นหน้าเวปเขตประจานเรื่องในเขตตัวเองเลย   [ ครูน้อยน้อย ]    1080 18 19/10/2015 03:10 PM
08004    เวพสพป.ศก.1 เยียม ศกว.ไม่ติดโรงเรียนคุณภาพ   [ ครูยอด ผอ.เยียม ]    1100 20 19/10/2015 02:12 PM
08003    ผอ.บางคน   [ ครูไม่น้อย ]    1224 18 19/10/2015 08:06 AM
08002    นอนหลังหมา ตื่นก่อนกา หากินแบบไก่   [ คนธรรมดาimbt ]    928 16 18/10/2015 11:59 PM
08001    ขอเรียนเชิญท่านผู้สอบ ผอ. ได้ 27ท่าน ร่วมประชุม   [ พงษ์นรินทร์ อาธิบุตร ]    1094 20 18/10/2015 01:33 PM
08000    ภาพลักษณ์ผอ.เขต   [ ผอ.เจครูเจ ]    1538 32 16/10/2015 09:26 AM
07999    ผลการพิจารณาย้ายผอ.   [ อยากรู้ ]    1597 21 16/10/2015 05:55 AM
07998    ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ อัดคลิบให้ดูย้อนหลังด้วยนะครับ   [ ครู ]    752 14 15/10/2015 04:56 PM
07997    สพม.28 ตกเบิกวิทยฐานะเข้าแล้วจ้า   [ ครู ]    726 17 15/10/2015 03:48 PM
07996    แค่นี้ก็ทุจริตแล้ว   [ ครู ]    1074 21 15/10/2015 10:49 AM
07995    ตกเบิกชำนาญการพิเศษกับการบริหาร   [ ครูชำนาญการพิเศษ ]    956 36 14/10/2015 01:57 PM
07994    แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมฯ ป้องกันการทุจริต   [ ศน.สุนิภา ]    621 17 14/10/2015 11:43 AM
07993    เรียนถามเจ้าหน้าที่ เรื่องเงินตกเบิกวิทยฐานะ   [ ครู ]    693 18 14/10/2015 11:05 AM
07992    สพป.บร1โอนเงินวิทยฐานะชำนาญการและชำนาญการพิเศษแล้วนะครับ   [ ผ่านมาเจอ ]    774 20 13/10/2015 08:27 AM
07991    เงินกบข   [ ครู ]    914 20 12/10/2015 10:33 AM
07990    ขอทราบคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน   [ ครูผู้น้อย ]    910 7 10/10/2015 01:50 PM
07989    รื้อตัวชี้วัดประเมินรอบสี่   [ ผู้(ถูก)ประเมิน ]    678 0 8/10/2015 06:34 PM
 

<<ย้อนกลับ  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 [หน้า 68] 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 ต่อไป>>

 Search Word:
Support by http://www.pao-sisaket.go.th
This programe support PHP 4, MySQL Developer by NOKESTUDIO In Thailand
NINEBOARD Vol 3.0 Copyright © 2001-2002 NINETO SOLUTION All Rights Reserved.