http://www.sisaketedu1.go.th/ | หน้าแรก
       

ปลุกพุทธในใจให้แย้มบาน
     
 

ปลุกพุทธในใจให้แย้มบาน (๓) ศีล ๕ คือการให้ที่สูงสุด

หลังจากที่ลาออกจากศีล ๘ ที่เป็นเนกขัมมะศีล หรือศีลที่เหมาะแก่ผู้ปฏิบัติมา สมาทานศีล ๕ คือปกติศีล แล้ว พระอาจารย์ได้กล่าวถึงศีล ๕ ว่ามีอานิสสงส์มาก และเป็นการให้ที่สูงสุดทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น เพราะเป็นการให้ความปลอดภัย

•ความปลอดภัยช่วยให้ชีวิตสงบ ปลอดภัยไม่ห่วง ไม่กังวล การมีศีล ๕ เป็นกระแสลึกๆอยู่ในใจจะทำให้เรารู้สึกเหมือนยกหินออกจากอก ทำให้คนอยู่ด้วยกันด้วยความสงบ อบอุ่น ไม่ระแวงกัน


•พื้นฐานของความทุกข์อยู่ที่ความกลัว ความห่วงกังวล
•ศีล ๕ ช่วยตัดกระแสความกลัว ช่วยให้ความปลอดภัยทั้งกับตัวเอง และผู้อื่น ที่ไม่ขึ้นลงตามอารมณ์


•การปฏิบัติธรรมจะช่วยให้ค่อยๆ เห็น ค่อยๆ เข้าใจ ค่อยๆ ศรัทธา เกิดความมั่นคงในธรรม


ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ,งดเว้นจากการฆ่า การเบียดเบียน การทำร้าย

อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ,
งดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้

กาเมสุ มิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ,
งดเว้นเว้นจากการประพฤติผิดในกาม

มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ, งดเว้นจากการพูดปด การพูดให้ร้าย


สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

งดเว้นจากการดื่มน้ำเมาอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท

จากโอวาทของท่าน และการทำวัตรสวดมนต์ในการมาปฏิบัติคราวนี้ ทำให้ผมเริ่มเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่า fear factor ที่ได้ยินมาจากวงจิตตปัญญา และได้ประจักษ์แล้วว่ารากเหง้าแห่งความกลัวในใจของมนุษย์ทุกผู้ทุกนามก็คือมะยันตัง ธัมมัง สุตวา เอวัง ชานามะ : -

พวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้ว, จึงได้รู้อย่างนี้ว่า : -ชาติปิ ทุกขา,

แม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ ;

ชะราปิ ทุกขา,

แม้ความแก่ก็เป็นทุกข์ ;

มะระณัมปิ ทุกขัง

แม้ความตายก็เป็นทุกข์ ;

โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสาปิ ทุกขา,

แม้ความโศก ความร่ำไรรำพัน ความไม่สบายกาย ความไม่สบายใจ ความคับแค้นใจ ก็เป็นทุกข์ ;

อัปปิเยหิ สัมปะโยโค ทุกโข

ความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจ ก็เป็นทุกข์ ;

ปิเยหิ วิปปะโยโค ทุกโข,

ความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจ ก็เป็นทุกข์ ;

ยัมปิจฉัง นะ ละภะติ ตัมปิ ทุกขัง,

มีความปรารถนาสิ่งใด ไม่ได้สิ่งนั้น นั่นก็เป็นทุกข์ ;เต (ตา) มะยัง โอติณณามหะ,

พวกเราทั้งหลาย เป็นผู้ถูกครอบงำแล้ว ; ชาติยา, โดยความเกิด ;

ชะรามะระเณนะ,

โดยความแก่และความตาย ;

โสเกหิ ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ โทมะนัสเสหิ อุปยาเสหิ,

โดยความโศก ความร่ำไรรำพัน ความไม่สบายกาย ความไม่สบายใจ ความคับแค้นใจ ทั้งหลาย ;

ทุกโขติณณา,

เป็นผู้ถูกความทุกข์ หยั่งเอาแล้ว ;

ทุกขะปะเรตา,

เป็นผู้มีความทุกข์ เป็นเบื้องหน้าแล้ว ;การได้ปฏิบัติธรรมครั้งนี้จึงเป็นการไปต่อภาพความเข้าใจในชีวิตให้แจ่มชัดยิ่งขึ้น และเป็นการก้าวเดินเข้าไปใกล้ความมีสติอีกขั้นหนึ่ง ด้วยย่างก้าวที่ “พอดี”

 
     
      By : คนธรรมดา      (118.175.255.*)  18/02/2011 02:00 PM  
 
 
 
  ความคิดเห็นที่: 1  
     
  สุดยอดของธรรมะเลย ขอให้ท่านที่ได้อ่านลองเอกซเลย์ตัวเองดู ว่าจะปฏิบัติตามศีลห้านี้ได้กี่ข้อถ้าปฏิบัติได้ทั้งห้าข้อท่านก็เป็นมนุษย์ 100 เปอร์เซ็น  
     
    By: คนเมืองดอกบัว      (223.207.100.*) 18/02/2011 02:39 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 2  
     
  คำสั้น ๆ คำหนึ่ง ที่นึกถึงขึ้นมาเฉย ๆ เมื่อกี้ว่า เมื่อไหร่ตัวเองจะ...หาย
คำนี้ถ้านำมันไปต่อท้าย อะไรต่อมิอะไรในชีวิตละก็ มันทุกข์เห็น ๆ
ไอโฟน ... หาย
เงิน ... หาย
รถ ... หาย
ความสุข ... หาย
แต่ถ้ามันมานำหน้า อีกหลายคำที่ไม่ค่อยจะดี มันก็จะกลายเป็นคำดีๆ เป็นสุขขึ้นมาได้ซะงั้น
หาย ... ป่วย
หาย ... ฟุ้งซ่าน
หาย ... เจ็บ
หาย ... ทุกข์
พอคิดไปมากกว่านั้น ว่าที่แท้มันก็คือความจริง ที่ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่จะ ... หาย
ความสุข ... ก็หาย
ความทุกข์ ... ก็หาย
ตัวเรา ... ก็หายไปในที่สุด
เพราะไม่มีอะไรเลย ที่จะเป็นของเราอย่างแท้จริง ดังนั้น ถึงตอนนี้ จะยัง ใจ ... หาย
แต่ก็โชคดีที่เรายังหาย ... ใจ
วันนี้เรายังโชคดีที่ยังหายใจ ถ้าหมดลมหายใจไปแล้วเราก็จะไม่มีโอกาสได้ทำอะไรอีกเลย
เพราะฉะนั้น จงทำวันนี้ให้ดีที่สุด ก่อนที่มันจะสายไป
"ถ้าเราติดกระดุมแรกผิด เม็ดต่อไปมันก็ผิดหมด"
"จุดที่ต่ำสุดของชีวิตที่ทุกคนมีโอกาสประสบเป็นได้ทั้งจุดจบและบทเรียนที่ดี"
"อยู่ใต้ฟ้าเดียวกันก็จริง แต่คนเราเห็นขอบฟ้าไม่เหมือนกัน"
"พูดความจริงแค่ครึ่งเดียวก็คือการโกหกทั้งหมด"
"บทเรียนราคาแพงไม่ใช่บทเรียนที่เสียเงินมาก แต่เป็นบทเรียนที่เสียใจมาก"
"บางครั้งคนเราก็ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อสิ่งที่ไร้ค่า"
 
     
    By: ...อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์...      (125.26.68.*) 19/02/2011 08:36 AM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 3  
     
  ความเที่ยงคือความไม่เที่ยง แต่ทุกคนก็สามารถประคับประคองตัวเองด้วยปัญญา ด้วยเหตุผลที่สำคัญที่สุด คือต้องมีสติ  
     
    By: ครู สพป.ศก. ๑      (223.206.52.*) 19/02/2011 09:57 AM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 4  
     
  ขอบคุณสำหรับธรรมะดี ๆ ที่ไม่เคยซาบซึ้งมาก่อน สนทนาธรรมกับแบบนี้ก็ดีนะ ดีกว่ากระทู้เสียดสีที่ไร้สาระเป็นไหน ๆ ว่าม๊ะ  
     
    By: สาธุ      (113.53.214.*) 19/02/2011 10:03 AM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 5  
     
  ยินดีด้วย ถ้ามีครูคิดอย่างนี้มากๆ สอนคนให้เป็นคนดีได้ไม่ยาก
เป็นมนุษย์สุดดีที่มีศีล 5
 
     
    By: ครูริมน้ำ      (113.53.75.*) 19/02/2011 02:15 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 6  
     
  อยากให้มีเรื่องแบบนี้เยอะๆในศก1  
     
    By: นักธรรม      (125.26.74.*) 19/02/2011 09:05 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 7  
     
  ยืนเพ่งมองกอบัว ที่ออกดอกชูช่ออย่างงามสง่า ก้านดอกดูแข็งแรง
บ่งบอกถึงความสามารถในการประคองกลีบดอก ไม่ให้อ่อนโน้มลงมาเร็วเกินไป
ความสง่างามที่อวดสายตาแก่ชาวโลก แทบไม่น่าเชื่อว่า เกิดมาจากตมหล่มดำ
ที่ผู้คนเหยียบย่ำและพากันรังเกียจว่า สกปรก หารู้ไม่ว่าในความต่ำต้อยอันแสนน่ารังเกียจของผู้คนนั้น
จะเป็นที่หล่อเลี้ยงให้ดอกไม้งาม ออกดอกชูช่อ เชิญชวนให้ผู้คนนำกลับไปจัดไว้ในที่สูง
แม้นานไปดอกจะแห้งและโรยรา ก็ยังรู้ค่าว่า ได้แทนค่าของดอกไม้ เป็นสื่อสาส์นนำไปถวายต่อองค์พระ
ทรงชัย ให้กับผู้นำไปจัดไว้ในที่สูง
หากใครรู้สึกต่ำต้อยด้อยค่าลงเมื่อใด ก็ให้หวลนึกถึงบัว ที่เกิดเหนือตมนี้ให้ได้
หากจมปลักอยู่กับตมจนติดเตี้ยซะแล้ว ก็ยากที่จะชูช่อเชื้อเชิญให้ผู้คนนำกลับไปจัดไว้ในที่สูงได้
รังแต่จะอ่อนโน้มลงติดตมและแห้งตายไป อย่างไร้คุณค่าในที่สุด
 
     
    By: หรือเราคือโคลนตม..(รึเปล่า)      (125.26.68.*) 19/02/2011 11:44 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 8  
     
  การให้ธรรมะ คือการให้ที่สูงสุด ธรรมะนี้เหมือนดวงประทีปส่องทางให้เราเดินไปไม่ผิดทาง เดินไปด้วยความเรียบร้อยก้าวหน้า เป็นไปด้วยดี ถ้าเราเข้มแข็งพอ สักวันหนึ่งเราต้องพบกับความสำเร็จ  
     
    By: คนเมืองดอกบัว      (223.207.164.*) 20/02/2011 05:40 AM
 


     
 
       
ชื่อ ::
  *
  รหัส ::   (เฉพาะสมาชิก)
 
อีเมล์ ::
  (สมาชิกไม่ต้องกรอก)
     
Insert Bold text Insert Italicized text Insert Underlined text Insert Centered text Insert a Hyperlink Insert Email Hyerplink Insert an Image Insert Code Formatted text Insert Quoted text
 
รายละเอียด ::
  *
  ใส่รูปแสดงอาการ ::   Confused Idea Smile Wink Coool Love It Cry Devil Kiss Yum Big Grin Smiley Razz Brow
Blue Smile Ek Frusty Eek Weird Look Bawling Angry Fire Red Face Eplus Uh Oh Crying Sinister Tongue Roll Eyes
 
รูปประกอบ ::
  ไม่เกิน 50 Kb
       
     
 
     
 
 Search Word:
Support by http://www.pao-sisaket.go.th
This programe support PHP 4, MySQL Developer by NOKESTUDIO In Thailand
NINEBOARD Vol 3.0 Copyright © 2001-2002 NINETO SOLUTION All Rights Reserved.