http://www.sisaketedu1.go.th/ | หน้าแรก
       

ใครร้ความคืบการประเมินวิทยะฐานบ้าง
     
 

การประเมินวิทยะฐานมีค่มือการประเมินหรือยัง จะเริ่มประเมินตอนไหน ใครทราบบ้างค่ะ

 
     
      By : ครูนิต      (125.26.126.*/192.168.2.4)  9/04/2010 05:39 PM  
 
 
 
  ความคิดเห็นที่: 1  
     
  เมื่อวาน ( ๙ เม.ย. ) ผอ. เขต แจ้งที่ประชุมว่า อกคศ. ประชุม แล้วมีผลออกมาแล้ว จำนวนหนึ่ง ทำไมไม่ลงเวปบ้าง เจ้าหน้าที่ หรือเอาไว้.....ต...เป็ด ......เพื่อเอาทรัพย์ไปเที่ยวสงกรานต์ ไม่เข้าใจ จริง ๆ น่าจะโปร่งใสนะครับ ท่าน ผอ. เขตช่วยเร่งเจ้าหน้าที่หน่อยครับท่าน
จากผู้ไม่มีส่วนได้เสีย แต่เห็นใจพื่อนครู
 
     
    By: ครู      (118.174.21.*) 10/04/2010 08:05 AM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 2  
     
  ครูนิต คงหมายถึง คู่มือการประเมินเกณฑ์ใหม่

จากการไปอบรมที่นิววิทยา วิทยากรท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการปรับเกณฑ์ และบอกว่า จะส่งมาไว้ที่นิววิทยา ถ้ามีโอกาสเข้าเมืองลองแวะไปถามดู

หรือ อีกทางหนึ่ง เข้าไปดูเว็บ กคศ.
 
     
    By: ผอ.      (125.26.68.*) 10/04/2010 09:23 AM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 3  
     
  ขอขอบคุณท่านผู้ทรงคุณ ท่านสมบูรณ์ โพธิ์งาม ที่ได้กรุณาห่วงใยครูปฐมวัยปรับปรุงรุ่นแรกที่ขาดการดูแลมานานท่านอภิปรายได้น่ายกย่องมากอย่างนี้ซิจึงเหมาะสมที่จะเป็น อกคศ.ที่เป็นตัวแทนของครูเรา ขอให้ท่านรักและช่วยเหลือครูทุกคนที่เดือดร้อนทุกเรื่อง ตลอดไป นับถืออย่างยิ่ง  
     
    By: ปฐมวัยรุ่นแรก      (125.26.68.*) 10/04/2010 06:41 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 4  
     
  ฝ่า 3 ด่านประเมินวิทยฐานะครู ฯ

สยามรัฐ Posted : 2010-03-16 23:43:33


ฝ่า 3 ด่านประเมินวิทยฐานะครู ฯ // ก.ค.ศ.ชงคู่มือประเมินใหม่ เอ็กซเรย์ยิบ แบ่งด้านละ 100 คะแนน // เตือนไม่ลอก-ไม่จ้าง โทษออกสถานเดียว คาดใช้จริง เม.ย.นี้


นายประเสริฐ งามพันธุ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า สำนักงาน ก.ค.ศ.ได้จัดทำร่างคู่ มือการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะใน 4 สายงาน ได้แก่ สายงานการสอน บริหารสถานศึกษา บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ซึ่งจัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว.17) ซึ่ง ก.ค.ศ.ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 ต.ค.52

สำหรับ ร่างคู่มือ มีเกณฑ์และวิธีการในการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยสรุปดังนี้

ด้านที่ 1.วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 100 คะแนน

ด้านที่ 2.ความรู้ความสามารถ 100 คะแนน แยกเป็น 2 ส่วน คือ
1.การเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบ 60 คะแนน พิจารณาจากหลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรมที่ครูใช้สอน และแฟ้มสะสมผลงาน

2.การพัฒนาตนเอง 40 คะแนน พิจารณาจากเข้าอบรม ประชุมสัมมนา และค้นคว้าหาความรู้ทางอินเตอร์เน็ต และนำได้ไปจัดการเรียนการสอน รวมถึงดูวุฒิบัตร เกียรติบัตร หนังสือคำสั่งต่างๆ

ด้านที่ 3.ผลการปฏิบัติงาน 100 คะแนน แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
1.ผลการพัฒนาคุณภาพการทำงานในสายงาน 60 คะแนน เช่น ครู จะดูถึงผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา จะดูถึงการพัฒนาสถานศึกษา

2.ผลงานวิชาการ 40 คะแนน จากการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอน หรืองานในหน้าที่ ซึ่งในส่วนนี้ยังแยกย่อยเป็น

1.ดูผลงานมีคุณภาพตามหลักวิชาการ และเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ 20 คะแนน

2.ประโยชน์ของผลงานนำไปใช้พัฒนานักเรียน และสถานศึกษา 20 คะแนน

นายประเสริฐ กล่าวต่อว่า ร่างคู่มือนี้จะนำเสนอต่อคณะ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญ เกี่ยวกับวิทยฐานะครูฯ เพื่อขอความเห็นชอบ คาดว่าภายในเดือน เม.ย.นี้ จะเริ่มนำมาใช้ประเมินได้ ทั้งนี้ ต้องฝากถึงเพื่อนครูว่าอย่าสร้างข้อมูลเท็จ เช่น ผลประเมินคุณภาพเด็กเพื่อให้ได้คะแนนประเมินสูงๆ เพราะตาม มาตรา 91 พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 ระบุผู้เข้ารับการประเมินจะต้องไม่ลอกเลียน ไม่จ้างวาน และไม่รายงานอันเป็นเท็จ หากกระทำผิดจะมีโทษทางวินัยสูงสุด คือปลดออก หรือไล่ออก
ที่มา - สยามรัฐออนไลน์
http://www.siamrath.co.th/uifont/NewsDetail.aspx?cid=56&nid=58499


 
     
    By: ลองอ่านดูครับ      (125.26.68.*) 14/04/2010 08:10 PM
 


     
 
       
ชื่อ ::
  *
  รหัส ::   (เฉพาะสมาชิก)
 
อีเมล์ ::
  (สมาชิกไม่ต้องกรอก)
     
Insert Bold text Insert Italicized text Insert Underlined text Insert Centered text Insert a Hyperlink Insert Email Hyerplink Insert an Image Insert Code Formatted text Insert Quoted text
 
รายละเอียด ::
  *
  ใส่รูปแสดงอาการ ::   Confused Idea Smile Wink Coool Love It Cry Devil Kiss Yum Big Grin Smiley Razz Brow
Blue Smile Ek Frusty Eek Weird Look Bawling Angry Fire Red Face Eplus Uh Oh Crying Sinister Tongue Roll Eyes
 
รูปประกอบ ::
  ไม่เกิน 50 Kb
       
     
 
     
 
 Search Word:
Support by http://www.pao-sisaket.go.th
This programe support PHP 4, MySQL Developer by NOKESTUDIO In Thailand
NINEBOARD Vol 3.0 Copyright © 2001-2002 NINETO SOLUTION All Rights Reserved.