http://www.sisaketedu1.go.th/ | หน้าแรก
       

รายงานการประชุมชมรมครูประชาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
     
 

รายงานการประชุมชมรมครูประชาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครั้งที่ 3/2553
ณ ห้องประชุมโรงแรมสาเกตุนคร จังหวัดร้อยเอ็ด วันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2553
...................
1. การขอรับเงินอุดหนุนแก่สมาชิกศูนย์เครือข่ายการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2553 หมดเขตเสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุน วันที่ 30 เมษายน 2553 ศึกษารายละเอียดได้ทางเว็บไซด์ของคุรุสภา www.ksp.or.th
2. ความคืบหน้าการเยียวยาผู้ไม่ได้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้นัดพบแกนนำของแต่ละภาคไปแล้วแต่ยังไม่ยุติ เพราะระเบียบ ก.ค.ศ. ระบุให้ผู้อ่านผลงานต้องจบปริญญาโท จึงต้องแก้ระเบียบก่อนถึงจะตั้งได้ จะมีการประชุมอีกครั้งหลังสงกรานต์นี้
3. รัฐสภาเดินหน้าปฏิรูปการศึกษารอบที่สอง ประชุมล่าสุด 7 เมษายน 2553 ที่ผ่านมา วุฒิสภาถกเรื่องการผลิตและพัฒนาครู กรรมาธิการจะออกระดมความคิด 4 ภูมิภาค ภาคอีสานจะจัดที่จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 4 มิถุนายน 2553 ที่โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้นท์ ให้โควตาชมรมครูประชาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดละ 10 คน มี สว.ตวง อันทะไชยเป็นหนึ่งในกรรมาธิการชุดนี้
4. สภาผู้แทนราษฎรแต่งตั้ง นายสนอง ทาหอม นายประวิทย์ บึงไสย และนายชัยณรงค์ มนตรีโพธิ์ เป็นที่ปรึกษากรรมาธิการ สืบเนื่องจากสภาการศึกษานำร่าง กม.การศึกษา 3 ฉบับ คือ ร่าง พรบ.กศ.ฉบับที่...พ.ศ...., ร่าง พรบ.ระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่...พ.ศ..., และร่าง พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่...พ.ศ....รัฐบาลนำเข้าที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ผ่านวาระรับหลักการ เป้าหมายคือ ให้มี สนง.เขตพื้นที่มัธยมศึกษา องค์คณะบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เมื่อวันที่ 1 เม.ย.53 ที่ผ่านมามีการประชุมครั้งสุดท้ายของกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง กม.ทั้ง 3 ฉบับ ผลการประชุมเป็นไปตามร่างที่เสนอไว้ โดยนายขจิต ชัยนิคม ได้สงวนคำแปรญัตติไว้พร้อมกรรมาธิการอีกท่านจากจังหวัดอุทัยธานี ร่าง พรบ.กศ.ฉบับที่...พ.ศ.... มีข้อความสำคัญคือ การจัดการศึกษาให้คำนึงถึงระดับการศึกษา” สถานศึกษาใดจะจัดการศึกษาอย่างใด ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงโดยคำเสนอแนะของสภาการศึกษา คือแบ่งกันให้ชัดเจนระหว่างประถมศึกษาและมัธยมศึกษา นายขจิต ชัยนิคม ก็แขวนไว้ แล้วเสนอให้ตั้งเขตพื้นที่การศึกษาภาคบังคับ และเขตพื้นที่การศึกษาเตรียมอุดมศึกษา แต่ก็เป็นเพียงข้อเสนอของกรรมาธิการเสียงข้างน้อย ให้ตั้งอ.ก.ค.ศ. มัธยมรักษาการ ภายใน 180 วันนับตั้งแต่ กม.ประกาศใช้ ให้ผู้แทนมัธยมศึกษาจากการเลือกตั้งสิ้นสุดสถานภาพ แต่ที่ประชุมเสนอให้เป็น อ.ก.ค.ศ.วิสามัญไว้ มีข้อเสนอให้ผู้แทน ก.ค.ศ.และผู้แทนคุรุสภา ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ต้องเป็นคนในเขตพื้นที่ ซึ่งเลขาฯ สนง.ก.ค.ศ.รับจะนำไปแก้ในหลักเกณฑ์และวิธีการได้มา จะนำร่าง กม.ทั้ง 3 ฉบับเข้าสภาในวันที่ 21 เม.ย.53 มีความเห็นว่า กม.จะต้องผ่านโดยเร็ว อนาคต จำนวนสนง.เขตประถมฯอาจลดลง แล้วไปเพิ่มในเขตมัธยมฯ โดยใช้จำนวนประชากรเป็นหลัก
5. กบข. สว.ตวง อันทะไชย แปรญัตติให้ดำเนินการแก้ไข ม.63 ตามที่ สคท.เรียกร้อง สุดท้ายยืนอยู่ที่ เงินเดือนเฉลี่ย 24 เดือนสุดท้ายคูณอายุราชการหารด้วย 50 ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 95
6. การมีส่วนร่วมต่อวิกฤติการณ์บ้านเมืองในขณะนี้ หลังจากการอภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายที่ประชุมชมรมภาคมีมติร่วมกันเรียกร้องให้ครูทั่วประเทศร่วมดำเนินการ ดังนี้
6.1 ประดับธงชาติทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน
6.2 ทำสติ๊กเกอร์ รูปธงชาติไทย มีข้อความ “ปฏิรูปการเมือง ปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปประเทศไทย” ภายใต้ธงชาติไทยติดรถยนต์ส่วนตัวทุกคน
6.3 แถลงการณ์ต่อสื่อมวลชน ยื่นคำแถลงการณ์ต่อรัฐบาล, นปช. และองค์กรต่าง ๆ
6.4 จัดประชุมเสวนาผ่านสื่อ
ที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันว่าจะไม่ปล่อยให้มีคนตายอีกแม้แต่ศพเดียว ต้องไม่มีรัฐประหาร พลังครู และพลังเงียบเต็มแผ่นดิน หากมีความคิดเห็นสอดคล้องกับองค์กรครู กรุณาประดับธงชาติทุกบ้าน ติดสติ๊กเกอร์ที่มีข้อความดังกล่าวไว้ที่รถของท่าน เพื่อร่วมกันฝ่าวิกฤติครั้งนี้ไปให้ได้
มติที่ประชุมให้ตัวแทนชมรมเขตพื้นที่ละ 1 รถตู้ไปยื่นหนังสือต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในวันที่ 19 เมษายน 2553 แต่ระหว่างเดินทางกลับได้รับแจ้งว่าห้องประชุมส่วนกลางยังไม่ว่าง จึงให้เลื่อนออกไปก่อน หากได้วัน เวลา สถานที่แน่นอนจะประสานแจ้งต่อไป

รายงานโดย....ชมรมครูประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
13 เมษายน 2553

 
     
      By : ชมรมครูประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเ      (125.26.71.*)  13/04/2010 01:57 PM  
 
 
 
  ความคิดเห็นที่: 1  
     
  แสดงว่าที่ตายไปแล้วก็แล้วกันไปอย่างนั้นใช่ไหม  
     
    By: สงสัย      (118.174.35.*) 13/04/2010 08:59 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 2  
     
  ขอขอบคุณคณะทำงาน ชมรมครูของจังหวัดศรีสะเกษ ที่มีข่าวความเคลื่อนไหวมาฝาก อย่าง
สมำเสมอ ขอเป็นหนึ่งกำลังใจ ให้ทำงานเพื่อครูต่อไป
 
     
    By: ครูศรีเกษ      (125.26.68.*) 13/04/2010 09:15 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 3  
     
  ตอบผู้ที่สงสัยนะ ขอรับ...แม้ตายไปแล้ว ก็ต้องเกิดใหม่ เพราะจิตไม่บริสุทธิ์ มีแต่ความอาฆาต และจะตกไปในที่ต่ำ จนถึงนรกภูมิ แม้หากเกิดเป็นสัตว์โลก ก็จะมีรูปชั่วตัวดำ น่าขยะแขยง เอวํ.  
     
    By: วิญญาณ      (125.26.192.*) 14/04/2010 10:55 AM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 5  
     
  มิได้หมายความว่า หลายมาตรฐาน หลายตัวชี้วัด หรือใครคิดว่าตนเองจะดีหรือเลวหรอกนะ แต่เมื่อตนเองกำลังใกล้ตาย หากจิตเศร้าหมอง ย่อมตกไปในที่ชั่วแน่นอน และหากจิตผ่องแผ้ว ก็ย่อมไปสู่ที่เจริญเป็นแน่แท้...  
     
    By: วิญญาณ      (113.53.165.*) 14/04/2010 08:59 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 6  
     
  สุดยอด  
     
    By: สุดยอด      (125.26.71.*) 15/04/2010 05:04 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 7  
     
  สุดยอด X สุดยอด X สุดยอด = ที่สุดของที่สุด อิ๊นฟินิติ

 
     
    By: ช่วย ตื่ม ครับ      (112.142.102.*) 15/04/2010 05:22 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 8  
     
  สังหรใจว่าจะไม่ใช่ศพเดียว น่าจะถึงร้อย เกินร้อยเมื่อไรเหตุการณ์จึงจะสงบ ลองพิจารณาว่าขณะนี้กำลังเอาน้ำมันเติมกองไฟ อะไรจะเกิดขึ้น น่าสงสารจริง  
     
    By: วิเคราะห์ข่าว      (61.19.66.*) 16/04/2010 05:32 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 9  
     
  เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นเรื่องธรรมดา กรรมลิขิตมาเช่นนั้น ไม่ควรนับเป็นศพ แต่ควรนับว่าจะตายอีกกี่ชาติ จึงจะได้อยู่ในหมู่คนดี จงคิดดีและจงทำดีไว้เถิด  
     
    By: กรรมลิขิต      (113.53.160.*) 16/04/2010 10:43 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 10  
     
  ครูสอนนักเรียนให้เข้าใจคำว่าสิทธิด้วยเพราะเท่าที่เห็นคนของเราที่ไปรู้สึกว่าจะใช้สิทธิตนเองเกินขอบเขตโดยไม่เคยคิดถึงสิทธิคนอื่นเขาก็มีการที่ไปตายก็ไปด้วยความเต็มใจก็ต้องยอมรับเท่าที่ดูมันใช่นิสัยของเราเลยเพราะทำได้ดีเหมือนไล่ตีกันในงานบุญบั้งไฟเลยนี้แหละของแท้ครูต้องสอนเด็กใหม่(บอกตัวเองนะเพราะพฤติกรรมที่บ่งบอกมันชัดเจนว่าครูสอนไม่ได้ผลโดยเฉพราะกลุ่มสาระสังคมฯ)  
     
    By: ครูราศรี      (113.53.74.*) 17/04/2010 07:55 AM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 11  
     
  ท่าน คห 10 เข้าใจว่าท่านก็เป็นครูเหมือนกัน ทำไมต้องระบุว่าครูสังคมสอนเด็กไม่ได้ผล แสดงว่าครูคนอื่นสอนแต่เนื้อหาอย่างเดียวใช่ไหม ส่วนครูสังคมต้องสอนให้เด็กเป็นคนดีให้ได้ ตามที่สังคมต้องการ คิดแบบ 2 มาตรฐานจริงๆ  
     
    By: ครูสังคม      (118.174.44.*) 17/04/2010 11:01 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 12  
     
  ขอบคุณฯที่นำข่าวมาแจ้งให้ทราบสติ๊กเกอร์ฯติดต่อรับได้ที่ไหนครับ  
     
    By: ครู      (118.174.7.*) 20/04/2010 01:36 PM
 


     
 
       
ชื่อ ::
  *
  รหัส ::   (เฉพาะสมาชิก)
 
อีเมล์ ::
  (สมาชิกไม่ต้องกรอก)
     
Insert Bold text Insert Italicized text Insert Underlined text Insert Centered text Insert a Hyperlink Insert Email Hyerplink Insert an Image Insert Code Formatted text Insert Quoted text
 
รายละเอียด ::
  *
  ใส่รูปแสดงอาการ ::   Confused Idea Smile Wink Coool Love It Cry Devil Kiss Yum Big Grin Smiley Razz Brow
Blue Smile Ek Frusty Eek Weird Look Bawling Angry Fire Red Face Eplus Uh Oh Crying Sinister Tongue Roll Eyes
 
รูปประกอบ ::
  ไม่เกิน 50 Kb
       
     
 
     
 
 Search Word:
Support by http://www.pao-sisaket.go.th
This programe support PHP 4, MySQL Developer by NOKESTUDIO In Thailand
NINEBOARD Vol 3.0 Copyright © 2001-2002 NINETO SOLUTION All Rights Reserved.