http://www.sisaketedu1.go.th/ | หน้าแรก
       

เห็นด้วยหรือไม่ที่จะลดเขตประถมเพิ่มเขตมัธยม
     
 

กรณี สพฐ.เตรียมปรับปรุงเขตพื้นที่การศึกษา โดยจะยุบเขตประถมลงกว่าสามสิบเขต และเพิ่มเขตมัธยมครบทุกจังหวัด เห็นด้วยหรือไม่พี่น้องชาวประถม

 
     
      By : ครูประถมตัวจริง      (192.168.1.*)  20/10/2011 07:10 PM  
 
 
 
  ความคิดเห็นที่: 1  
     
  ไม่เห็นด้วยเพราะทำไมมัธยมถึงต้องเพิ่มครบทุกจังหวัดแล้วเอาเหตุผลใดมายุบเขตประถมเพื่อเพิ่มมัธยมจะเพิ่มมัธยมก็เพิ่มไปส่วนประถมอย่าไปยุบอย่าไปยุ่งเขา เอาใจกันมากไปแทนที่จะคิดถึงเรื่องพัฒนาคุณภาพนักเรียนนี่กลับมาคิดทำเรื่องไม่เป็นเรื่องการศึกษาไทยกับนักการเมืองไทยจึงงมโข่งอยู่อย่างนี้ตลอดไป  
     
    By: ครูเหมือนกัน      (192.168.1.*) 20/10/2011 07:35 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 2  
     
  ไม่เห็นด้วยทั้งสองอย่าง...ตามหลักพรบ.การศึกษา42แล้วเขตต่าง ๆ ครูยุบไปตั้งนานจะมีเฉพาะโรงเรียน,สำนักง,กระทรวง  
     
    By: ครูบุญโฮม      (192.168.1.*) 20/10/2011 08:44 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 3  
     
  ไม่เห็นด้วยที่จะมายุบเขตประถม อยากเพิ่มมํยมก็เพิ่มไป เพราะทุกวันเข้าระบบแล้วเปลี่ยนไปมา ลงที่เด็กไม่ได้อะไรเลย กับระบบของพวกมีอำนาจ ครูวิ่งตามแทบไม่ทัน จะอะไรนักหนา อย่างนี้แหละเด็กไทยถึงโง่กันทั้งบ้านทั้งเมือง เอาเงินฟื้นฟู โรงเรียนที่เขานำท่วมดีไหมคะผู้มีอำนาจ  
     
    By: ครูบ้านไกลปืนเที่ยง  Mail to ครูบ้านไกลปืนเที่ยง    (192.168.1.*) 20/10/2011 08:52 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 4  
     
  จะเพิ่ม จะลด
ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอน เพื่อให้เด็กมีคุณภาพ เลย
ลองกลับไปดูตัวเดิม เขาตั้งเขตฯเพื่อให้ผู้ที่ถูกกระทบในการสลาย สปจ.สปอ.สศจ.มานั่งทำงาน ภายใน 10 ปี หลังจากนั้นก็สลายเขตฯ
เพื่อให้โรงเรียนเข้มแข็ง/นิติบุคคล ต่อไป จบ
 
     
    By: ก็ครู      (192.168.1.*) 20/10/2011 09:13 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 5  
     
  ค่อยๆขอคืนพื้นที่ ได้คืบแล้วเอาศอก ที่เขาว่าเวลามัธยมไปใส่สูตรพร้อมกระเป๋าเจมส์บอนด์แล้วหอบความสำเร็จกลับบ้าน ต่างกับประถมฯตากแดดตากลม ไปน้อยก็หลอกให้ลงเรือนไป พร้อมทั้งความล้มเหลว ท่าจะจริงแฮะ ปากว่าตาขยิบแท้ๆ  
     
    By: นายหนหวย      (192.168.1.*) 20/10/2011 10:35 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 6  
     
  เห็นด้วยกับความเห็นที่ 4 การตั้งเขตฯไม่น่าจะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของครูนะครับ เพราะครูก็สอนนักเรียนอยู่ที่โรงเรียน ไม่ได้เข้าไปสอนที่เขตฯ คงมีแต่เจ้านายเท่านั้นที่นั่งเต๊ะท่าอยู่ในเขตฯ รอรับผลงานจากครู  
     
    By: ครูคนเดิม      (192.168.1.*) 20/10/2011 11:22 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 7  
     
  เห็นด้วยกับครูบุญโฮม ยุบเขตให้เหลือน้อยที่สุด จังหวัดละ 1 เขตทั้งประถมและมัธยม ให้มีหน้าที่เป็นผู้ประสานงานกับโรงเรียนเหมือสามัญจังหวัดเดิม กระจายอำนาจไปให้สถานศึกษาให้มากที่สุด ส่งเสริมให้โรงเรียนเข้มแข็ง พร้อมกับการลดอำนาจเขตลง ลดปริมาณเจ้าหน้าที่ลง รองฯ ทั้งหลายลดลงให้เหลือสัก2 คน ที่เหลือส่งไปอยู่โรงเรียน มีไว้ทำไมมากมายไม่มีประโยชน์ เปลืองงบประมาณแผ่นดิน  
     
    By: ครูหนหวย      (192.168.1.*) 21/10/2011 04:25 AM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 8  
     
  ขอเรียนว่า ณ ปี พ.ศ.นี้เป็นต้นไป ความเหมาะสมที่สุด คือ ให้มีเขตมัธยมจังหวัดละหนึ่งเขต ส่วนเขตประถมฯให้คงเดิมตามที่จัดอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการลงตัวตามระบบ ส่วนที่ว่าการปรับแบ่งเขตใหม่นี้จะกระทบต่อการเรียนการสอนของครูและนักเรียนหรือไม่นั้น ขอเรียนว่าย่อมมีผลอยูบ้างอาจไม่มาก เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการกำกับติดตามการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ควรกระจายอำนาจการนิเทศกำกับติดตามไปยังอำเภอต่างๆด้วย โดยจัดให้มีสำนักนิเทศกำกับติดตามคุณภาพการศึกษาประจำอำเภอทุกอำเภอ โดยให้รอง ผอ.เขต ลงไปเป็นหัวหน้าสำนักงานประจำอำเภอ มีศ.น. เป็นคณะทำงาน
อาจเรียนว่าเป็น สำนักงานส่งเสริมวิชาการอำเภอ ก็ว่าได้
 
     
    By: เทียนเล็ก      (192.168.1.*) 21/10/2011 08:54 AM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 9  
     
  ทุกความเห็นมีความหมาย ขึ้นอยู่กับเหตุผลและมุมมอง บางทีคิดดี แ่ต่ทำไม่ดี และบางทีคิดไม่ค่อยดีแต่ทำได้เยิ่ยมกว่าที่คิด ในมุมมองของผม ถ้ามองในโลกกว้างออกไปไกลกว่าประเทศไทย ให้เป็นสากลระดับโลก ไม่ต้องแย่งชิงตำแหน่ง ไม่ต้องไปตั้งกฎเกณฑ์ว่าได้ระดับได้ชั้น ได้เงินเดือน มองว่าทั้งประเทศไทยของเรา น่าจะจัดการอย่างไรให้ดีที่สุด และเป็นที่ยอมรับของทุกประเทศทั่วโลก และเขายอมรับว่าเยี่ยมจริงๆ
ผมคิดว่า ไม่ควรมีเขตเลยดีที่สุด ให้ความสำคัญอยู่ที่โรงเรียน ทำงานให้สอดคล้องความต้องการท้องถิ่นและสนองนโยบายหลักสูตรแกนกลาง โดยมีสภาการศึกษาสภาเดียวทั้งประเทศไทย จัดการศึกษาอย่างเป็นระบบสอดคล้องกัน มีโปรแกรมอันเดียวเป็นเอกภาพ ถ้าโปรแกรมนักเรียนก็โปรแกรมเดียวเสร็จ ไม่ต้องใช้เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลระดับกระทรวง กรม เขต สถานศึกษา เปลืองคน เปลืองงบ งานล่าช้า ไม่สอดคล้องกัน ก่อนอื่นต้องล้างกฏหมายเดิมให้หมด สร้างความเป็นเอกภาพ ให้มีการจัดการอย่างประชาธิปไตย มีสภาการศึกษา สภาเดียวทั้งประเทศทุกกระทรวงทบวงกรมที่จัดการศึกษา ในมุมมองของผมยังเห็นว่าการศึกษาสร้างระบบราชการให้คุณให้โทษกับคนบางกลุ่มและพยายามที่จะหาตำแหน่ง อำนาจ โดยไม่เกิดผลดีต่อการศึกษาโดยรวมทั้งประเทศ เมื่อไปเที่ยบกับประเทศอื่นดูจะล่าช้า อืดอาด ขาดคุณภาพ แล้วประเทศไทยจะไปกับอาเซียนเขาได้อย่างไร ดูย้อนหลังที่ให้โรงเรียนขยายโอกาสได้ผอ.ระดับ๗ แล้วเกิดผลพวง ขยายโอกาสที่ขาดประสิทธิภาพ(เป็นบางโรง) เมื่อได้ระดับไปแล้วก็งานก็ปล่อย ย้ายไปบ้างเกษียณไปบ้าง ให้คนที่ไม่ได้ตำแหน่งไม่ได้เกี่ยวข้อง ต้องมาลำบากกับการแบกภาระ ของการคิดไม่ไกลของคนบางคนใช่ไหมครับ
 
     
    By: ซุนย้ง แซ่เตียว  Mail to ซุนย้ง แซ่เตียว    (192.168.1.*) 21/10/2011 11:43 AM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 10  
     
  การจัดการศึกษาของเมืองไทย
ดูไปคล้าย ๆ อาการเยี่ยวไม่สุด ของคน

จะหยุดก็หยุดไม่ได้ ทุรนทุรายกระเสือกกระสน จะเยี่ยวต่อไปก็เลอะเทอะเปรอะเปลื้อน คือว่า มันมีแต่คนเก่ง ๆ แต่ไม่มีคนทำเป็นเรื่องเป็นราวชัดเจน มันไม่เห็นผล
มันไม่ชัดเจน และจะไม่ชัดเจนต่อไปเรื่อย ๆ

หยุด และพอ เถอะ นะ


 
     
    By: สยึ๋มกึ๋ย      (192.168.1.*) 21/10/2011 02:23 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 11  
     
  จะมีเขตหรือไม่มี การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนก็คงเป็น ครูกับผู้ปกครองเหมือนเดิม เขตเป็นเพียงสัญลักษณ์ บทบาทหามีไม่ เป็นที่อยู่รวมกันของนักการศึกษาว่างงานที่คอยแสวงหาอำนาจกอบโกย นักเรียนกางเกงขาดกระโปรงขาด พวกเขาพากันนั่งอยู่ในห้องแอร์คอยเก็บเกี่ยวผลงานที่ครูกับนักเรียนเป็นผู้ทำ คอยกดขี่เอาผลงานของครูเอื้อประโยชน์พวกพ้อง นี่คืองานจริง ๆ ของครูบนหลังครูที่แท้จริงในสังคมครูไทย  
     
    By: ครู ประถม      (192.168.1.*) 21/10/2011 09:33 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 12  
     
  อย่างเดิมสมัยก่อนดีแล้ว เป็นบ้าบอคอแตกอะไรมาเป็นเขตวุ่นวาย 1 เขต 1จังหวัด คือสปจ. สปอ.เหมือนเดิมดีแล้ว กระจายอำนาจเขาไป ไม่ใช้อะไรก็หอบมาเขต ส่วนมัธยมก็เคยมี จังหวัดละ 1 เขตมัธยมศึกษาของเขาทุกจังหวัดอยู่แล้ว ของเดิมดีอยู่แล้ว อันปัจจุบันนี้แหละฮ่วยแตก มั่ว ไม่รู้แข่งขันทั้งเขต ทั้งจังหวัด โอ้ย..วุ่นวาย เสียดายอาคารสำนักงานเก่าๆๆไม่ได้ใช้ประโยขน์ กรุณานำความเจริญสู่อำเภอด้วย เพราะขาอสำนักงานการศึกษา  
     
    By: ครูห่างไกลเขต      (192.168.1.*) 21/10/2011 11:30 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 13  
     
  ขอเพิ่มอีกอย่าง หัวหน้าหน่วยต่างๆๆจะได้ไม่ต้องมาเดินเหยียบ.....กันในสำนักงานเขต เช่นเจ้าหน้าที่การเงินทุกอำเภอมาดองกันเต็มไปหมด แต่งาน.....มาก(ตัวอย่างบางตอน) ปัจจุบันนี้แหละอ่วยมาก ....ขอบคุณครับ  
     
    By: ครูห่างไกลเขต      (192.168.1.*) 21/10/2011 11:32 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 14  
     
  ถ้ายุบแล้วครูต้องไปติดต่อประสานงาน ส่งงาน อบรมไกลกว่าเดิม ทำไมจะไม่เกี่ยวกับนักเรียน กรณีมีบุคลากรน้อย  
     
    By: ครู      (192.168.1.*) 22/10/2011 08:13 AM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 15  
     
  อย่าลืม อย่าพลาด
อีกรายการหนึ่ง ที่มีคุณค่ามากที่สุด
สำหรับเขตพื้นที่ นั่น ก็คือ
ตรงนี้ขอกระซิบเบา ๆ
เพราะล่อแหลมต่อการถูกลบ
สำนักงานเขต
มีไว้ให้ท่านนักการเมื....
มีอำนาจตั้ง...ไม่พูดดีกว่า
จบแล้วครับท่าน (จบจริง ๆ)
 
     
    By: ครูจอบ      (192.168.1.*) 22/10/2011 09:20 AM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 16  
     
  เห็นด้วย กับ คห.2 ให้นำ พรบ.42 มาใช้ แล้วผอ.เขต ต่างๆ จะหมดไป
ไม่มีเขตแล้ว เจ้าค่ะ
 
     
    By: ครู      (192.168.1.*) 22/10/2011 03:07 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 17  
     
  ไม่เห็นด้วยกับการยุบเขตประถม สพป.ปัจจุบันดีอยู่แล้ว ส่่วน สพม.จะทำอย่างไรก็แล้วแต่นะ......จะบอกให้  
     
    By: ครู สพป.ศก.1      (192.168.1.*) 23/10/2011 08:50 AM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 18  
     
  เห็นควรตั้งเขต โรงเรียนขยายโอกาสอีก 1 เขต ( การบริหารงานวิชาการและอื่นๆจะได้ไม่ต้องรอ สพม.อย่างเดียว )  
     
    By: ควรตั้ง เขต ขยายโอกาสด้วย      (192.168.1.*) 23/10/2011 04:38 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 19  
     
  แนวทางปฏิรูปกำลังเปลี่ยนไป เพ่อลดขั้นตอนการทำงาน จะให้มีกระทรวง กรมและโรงเรียน ประสานทางไกลกันได้เลย โรงเรียนเข้มแข็งเป็นนิติบุคคล เขตยุบไป........แต่มันกำลังเปลี่ยนไป....เขตมีมากขึ้นขายขึ้น.....โรงเรียน (หน่วยงานปฏิบัติกับนักเรียนและประชาชน).....ต้องคอยรับคำสั่ง คอยรับคำกำกับจากเขตตลอดเวลา......ไม่มีอำนาจ หรือมีอำนาจแต่ไม่มีโอกาสได้ใช้อำนาจการตัดสินใจนั้นเลย........ท่านลองนำร่องสักเขตละ 10 โรงดูซิใช้บริหารแบบแบบนิติบุคลเต็มรูปแบบโรงเรียนจะทำได้ไหม.....  
     
    By: ปฏิรูปถอยหลัง      (192.168.1.*) 24/10/2011 12:46 PM
 


     
 
       
ชื่อ ::
  *
  รหัส ::   (เฉพาะสมาชิก)
 
อีเมล์ ::
  (สมาชิกไม่ต้องกรอก)
     
Insert Bold text Insert Italicized text Insert Underlined text Insert Centered text Insert a Hyperlink Insert Email Hyerplink Insert an Image Insert Code Formatted text Insert Quoted text
 
รายละเอียด ::
  *
  ใส่รูปแสดงอาการ ::   Confused Idea Smile Wink Coool Love It Cry Devil Kiss Yum Big Grin Smiley Razz Brow
Blue Smile Ek Frusty Eek Weird Look Bawling Angry Fire Red Face Eplus Uh Oh Crying Sinister Tongue Roll Eyes
 
รูปประกอบ ::
  ไม่เกิน 50 Kb
       
     
 
     
 
 Search Word:
Support by http://www.pao-sisaket.go.th
This programe support PHP 4, MySQL Developer by NOKESTUDIO In Thailand
NINEBOARD Vol 3.0 Copyright © 2001-2002 NINETO SOLUTION All Rights Reserved.