http://www.sisaketedu1.go.th/ | หน้าแรก
       

ความเป็นไปตอนนี้ของประเทศไทย
     
 

1.สิ่งศักดิ์สิทธิแท้ที่จริงคืออำนาจแห่งคุณงามความดีที่เราได้ทำมา

2.โลกจะวินาศจริงหรือ ?

3.จะรักษาชีวิต และโลกของเราไว้อย่างไร ?

-ความรู้ท่วมหัว พาตัวไม่พ้นทาง บทกลอนเต็มพุงกาง ไม่รู้ทางที่เกิดตาย

-เมื่อโลกจมสู่หายนะ จะกู้คืนได้โดยธรรม

-ประเทศชาติมีประชาชนเป็นหลัก ประชาชนมีจิตใจเป็นหลัก

-จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว

-จะพัฒนาคนต้องพัฒนาที่จิตใจ จะพัฒนาใครต้องพัฒนาตนเองก่อน

-การใดใดสำเร็จลงด้วยใจที่มุ่งมั่น

-คุณธรรม 8 ประการได้แก่ 1.กตัญญู 2.ปรองดองพี่น้อง 3.ซื่อสัตย์จงรักภักดี 4.มีความสัจจริง 5.มีจริยธรรม 6.มีมโนธรรม 7.มีสุจริตธรรม(3 บริสุทธิ์ ใน งาน เงิน ชาย/หญิง 4 เที่ยง ใน กาย ใจ วาจา ความประพฤติ) 8.มีความละอายต่อบาป

-คุณธรรมสัมพันธ์ 5 ได้แก่ 1.กษัตริย์กับข้าแผ่นดิน 2.พ่อแม่กับบุตร 3.สามีกับภรรยา 4.พี่กับน้อง 5.เพื่อนกับเพื่อน

-คำสอนในพุทธศานา

กายดั่งโพธิ์ใจดั่งเงา
หมั่นเช็ดถูอย่าให้ละอองจับ
โพธิ์เดิมหามีไม่
กระจกเงาจะมาอย่างไร
เดิมทีก็ไม่มีอะไร
จะมีละอองที่ไหนจับ (คิดดูให้ลึก ๆ)

-จตุธรรม ได้แก่ (สัจจธรรม เมตตาธรรม มโนธรรม สันติสุข )

-เบญจธรรม ได้แก่ (สัจจ เมตตา มโนธรรม จริยธรรม ละอายต่อบบาป)

-คำสอนศาสดาทั้ง 5 ได้แก่

พระพุทธเจ้า : จิตเดิมบริสุทธิ์อยู่เบื้องบน

พระเยซู: เอาจิตที่มีความรักให้แก่ผู้อื่น

พระอัลเลาะห์: จิตวิญญาณเสมอดังความ
แข็งแกร่งของเพชร

เหล่าจื้อ: จิตอยู่ในประตูวิเศษ


4.วิถีแห่งความสุข เป็นเช่นนี้แล

 
     
      By : คนธรรมดา      (118.175.254.*)  10/11/2011 08:33 AM  
 
 
 
  ความคิดเห็นที่: 2  
     
  การเกิดอุทกภัยครั้งนี้หรือทุกครั้งที่ผ่านมาหากพิจารณาแล้วเกิดจากความเห็นแก่ได้ของนายทุนทั้งทุนในประเทศและทุนข้ามชาติที่มองเพียงประโยชน์ตัวเองและพวกพ้องโดยไม่คำนึงถึงความสมดุลของธรรมชาติและความสมดุลของระบบนิเวศน์ เกิดทุกปีเกิดทุกครั้งการแก้ปัญหาก็แบบไฟไมห้ฟาง แต่สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของผู้บริหารบ้านเมืองทุกยุคทุกสมัย แล้ง ท่วม หนาว แจกผ้าห่อตลอดกาล  
     
    By: คนไกลวัด      (223.207.10.*) 10/11/2011 08:23 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 3  
     
  คห.2 เป็นทางหนึ่งที่พวกมีอำนาจจะได้เศษเหลือจากการซื้อสิ่งของแจกไงล่ะทั่น ขืนไม่แจก ก็อดสิ  
     
    By: คนน้ำไม่ท่วม      (203.172.199.*/10.251.89.131) 3/12/2011 07:42 AM
 


     
 
       
ชื่อ ::
  *
  รหัส ::   (เฉพาะสมาชิก)
 
อีเมล์ ::
  (สมาชิกไม่ต้องกรอก)
     
Insert Bold text Insert Italicized text Insert Underlined text Insert Centered text Insert a Hyperlink Insert Email Hyerplink Insert an Image Insert Code Formatted text Insert Quoted text
 
รายละเอียด ::
  *
  ใส่รูปแสดงอาการ ::   Confused Idea Smile Wink Coool Love It Cry Devil Kiss Yum Big Grin Smiley Razz Brow
Blue Smile Ek Frusty Eek Weird Look Bawling Angry Fire Red Face Eplus Uh Oh Crying Sinister Tongue Roll Eyes
 
รูปประกอบ ::
  ไม่เกิน 50 Kb
       
     
 
     
 
 Search Word:
Support by http://www.sisaketedu1.go.th
This programe support PHP 4, MySQL Developer by NOKESTUDIO In Thailand
NINEBOARD Vol 3.0 Copyright © 2001-2002 NINETO SOLUTION All Rights Reserved.