http://www.sisaketedu1.go.th/ | หน้าแรก
       

ผลการย้ายโครงการครูคืนถิ่น
     
 

ข้าราชการครูรายใด ประสงค์จะทราบผลการย้ายของตนเองตามโครงการครูคืนถื่น สามารถตรวจสอบได้ที่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปลายทางที่ระบุขอ

ทั้งนี้ ต้องผ่านผลการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่นั้นๆ ก่อน

ที่มา เว็บ สพร.

 
     
      By : อ้ายเสมา      (182.93.171.*)  17/05/2012 09:07 AM  
 
 
 
  ความคิดเห็นที่: 1  
     
  ย้ายปกติ หรือย้ายด้วยเงิน ชี้แจงรายละเอียดให้ชัดเจนจะได้เตรียมเงินให้ถูกต้อง  
     
    By: อ.ก.ค.ศ.ไร้จิตสำนึก      (182.93.189.*) 17/05/2012 10:32 AM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 2  
     
  ได้ย้าย โดยไม่ต้องจ่ายเงิน ส่วนไครอยากจ่ายก็ไม่ขัดศรัทธา พวกชอบคิดว่าแต่จะเอาเงินชื็อ ก็ซื้อมันอยู่วันยังคำ่  
     
    By: อกคศมีจิตสำนึก      (182.93.171.*) 17/05/2012 11:18 AM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 3  
     
  ก็เป็นคนนึงที่มีชื่อได้ย้ายคืนถิ่น ไม่มีเส้นไม่มีเงินมาเกี่ยว เขาก็เพียงแต่ทำตามขั้นตอน สพฐ ส่งรายชื่อมา และเขต แจ้งโรงเรียนประชุมรับย้าย และส่งกลับเขต เขตก็จะประชุม เกลี่ย อัตราการย้าปกติใหม่ ตำแหน่งว่างที่ได้รับย้ายคืนถิ่นก็จะ ตัดออกไป จะไม่ใไ้ซำ้ซ้อนกับการย้ายปกติ และจะยึดรายชื่อที่ได้ย้ายคืนถิ่นเป็นหลัก สอบถามอกคศเขต ท่านบอกว่ามันเป็นหนังสือ และคำสั่งจากสพฐต้องทำตาม เป็นการย้ายระดับชาติ ไม่มีไครกล้าแตะอน่นอน  
     
    By: ครูได้ย้ายแล้ว      (182.93.171.*) 17/05/2012 11:41 AM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 4  
     
  เห็นด้วยกับความคิดเห็นที่ 3 ครับ แต่ถ้าย้ายปกติ ผมก็ไม่ค่อยมั่นใจว่าจะใช้เส้น กันหรือเปล่า  
     
    By: ครูคืนถิ่น      (182.93.145.*) 17/05/2012 03:15 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 5  
     
  เรียนพี่น้องเพื่อนครู การย้ายครูคืนถิ่นเป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ประกาศต่อสาธารณะแล้ว อกคศเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษเขต๑ ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบแล้ว เนื่องจากเป็นโอกาสของพี่น้องเพื่ินครูที่จะได้ย้ายกลับภูมิลำเนาเพื่อความสะดวกในการปฎิบัติหน้าที่ราชการและได้ดูแลบุพการี หากยังมีบุคคลใดแอบอ้างว่าเป็นผู้ที่สามารถช่วยเหลือหรือเรียกรับผลประโยชน์อย่าได้หลงเชื่อและตกเป็นเหยื่อของคนเหล่านั้น และขอควากรุณาแจ้งผู้บังคับบัญชาตามลำดับโดยการโทรศัพท์หรือแจ้งเบาะแสหรือด้วยวิธีการอื่นๆตามที่เห็นสมควร ชึีงขณะนี้เรามีข้อมูลบางส่วนแล้วกรณีผู้แอบอ้างเรียกรับในการย้ายครั้งนี้  
     
    By: อกคศผู้ทรงคุณวุฒิ      (182.93.191.*) 18/05/2012 09:47 AM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 6  
     
  เรียนพี่น้องเพื่อนครู การย้ายครูคืนถิ่นเป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ประกาศต่อสาธารณะแล้ว อกคศเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษเขต๑ ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบแล้ว เนื่องจากเป็นโอกาสของพี่น้องเพื่ินครูที่จะได้ย้ายกลับภูมิลำเนาเพื่อความสะดวกในการปฎิบัติหน้าที่ราชการและได้ดูแลบุพการี หากยังมีบุคคลใดแอบอ้างว่าเป็นผู้ที่สามารถช่วยเหลือหรือเรียกรับผลประโยชน์อย่าได้หลงเชื่อและตกเป็นเหยื่อของคนเหล่านั้น และขอควากรุณาแจ้งผู้บังคับบัญชาตามลำดับโดยการโทรศัพท์หรือแจ้งเบาะแสหรือด้วยวิธีการอื่นๆตามที่เห็นสมควร ชึีงขณะนี้เรามีข้อมูลบางส่วนแล้วกรณีผู้แอบอ้างเรียกรับในการย้ายครั้งนี้  
     
    By: อกคศผู้ทรงคุณวุฒิ      (182.93.191.*) 18/05/2012 09:50 AM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 7  
     
  เรียนพี่น้องเพื่อนครู การย้ายครูคืนถิ่นเป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ประกาศต่อสาธารณะแล้ว อกคศเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษเขต๑ ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบแล้ว เนื่องจากเป็นโอกาสของพี่น้องเพื่ินครูที่จะได้ย้ายกลับภูมิลำเนาเพื่อความสะดวกในการปฎิบัติหน้าที่ราชการและได้ดูแลบุพการี หากยังมีบุคคลใดแอบอ้างว่าเป็นผู้ที่สามารถช่วยเหลือหรือเรียกรับผลประโยชน์อย่าได้หลงเชื่อและตกเป็นเหยื่อของคนเหล่านั้น และขอควากรุณาแจ้งผู้บังคับบัญชาตามลำดับโดยการโทรศัพท์หรือแจ้งเบาะแสหรือด้วยวิธีการอื่นๆตามที่เห็นสมควร ชึีงขณะนี้เรามีข้อมูลบางส่วนแล้วกรณีผู้แอบอ้างเรียกรับในการย้ายครั้งนี้  
     
    By: อกคศผู้ทรงคุณวุฒิ      (182.93.191.*) 18/05/2012 09:57 AM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 8  
     
  เพิ่งเป็นครูได้สองปี ย้ายคืนถิ่นได้แล้ว (ครูเขตเดียวกัน) แล้วจะให้คิดอย่างไร ส่วนคนอื่นเป็นครูมาสิบกว่าปีในเขตเดียวกันยังย้ายไม่ได้ จะให้คิดอย่างไร ไหนบอกว่าช่วยครู ช่วยครูทุกคนที่ขอย้ายหรือช่วยพวกพ้องที่ขอย้ายกันแน่ เครียดสมองจะระเบิดอยู่แล้ว  
     
    By: ไร้พวกพ้อง      (182.93.189.*) 18/05/2012 11:56 AM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 9  
     
  อยากทราบว่าครูคืนถิ่น สพป. น่านเขต 1 ประกาศหรือยังคะ แล้วจะทราบได้อย่างไรใครพอทราบช่วยบอกด้วย ขอบคุณค่ะ  
     
    By: ครูไทย  Mail to ครูไทย    (101.108.101.*) 18/05/2012 12:54 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 10  
     
  การย้ายครูคืนถิ่น สพฐ ส่งรายชื่อครูที่ผ่านการกลั่นกรองจากส่วนกลางมาให้อกคศ เขตพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและให้ความเห็นชอบหากมีความเห็นแตกต่างหรือมีข้อขัดข้องให้ชี้แจงเหตุผลประ กอบแล้วส่งคืนไปกคศ. ระหว่างนี้ยังไม่มีใครได้ย้ายต้องรอข้อมูลการพิจารณาจากทุกๆเขตก่อนคาดว่าปลายเดือนพฤษภาคม ที่แจ้งเป็นเพียงข้อมูลส่วนหนึ่งที่นำเสนออกคศ จะย้ายเมื่อมีคำสั่งเท่านั้น  
     
    By: ผู้ทรงคุณวุฒิในอกคศ.      (182.93.191.*) 18/05/2012 02:58 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 11  
     
  ได้คืนถิ่นแล้ว ซึ่งบรรจุมา 3 ปี ไม่มีเงินไม่มีเส้นด้วย เป็นเพราะมีดวงจึงได้ย้าย และกุศลที่ทำแต่ความดีด้วยค่ะ  
     
    By: ครูแปดริ้ว  Mail to ครูแปดริ้ว    (182.52.173.*) 19/05/2012 04:39 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 12  
     
  ได้ย้ายเช่นกัน ทำงานมา 10 ปีแล้ว มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ มีเอกที่โรงเรียนต้องการ คุณสมบัติด้านอื่นๆ ตรง ก็ได้ย้ายค่ะ ไม่ได้ใช้เส้นไม่เสียตังค์สักบาท แต่ต้องเลี้ยงหัวหมูเจ้าที่ ท่านเก่งและขลังจริงๆ  
     
    By: ครูเชียงใหม่  Mail to ครูเชียงใหม่    (49.49.29.*) 20/05/2012 03:19 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 13  
     
  ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิในอกคศ. ค่ะ  
     
    By: ครูไทย  Mail to ครูไทย    (125.25.40.*) 21/05/2012 12:31 PM
 


     
 
       
ชื่อ ::
  *
  รหัส ::   (เฉพาะสมาชิก)
 
อีเมล์ ::
  (สมาชิกไม่ต้องกรอก)
     
Insert Bold text Insert Italicized text Insert Underlined text Insert Centered text Insert a Hyperlink Insert Email Hyerplink Insert an Image Insert Code Formatted text Insert Quoted text
 
รายละเอียด ::
  *
  ใส่รูปแสดงอาการ ::   Confused Idea Smile Wink Coool Love It Cry Devil Kiss Yum Big Grin Smiley Razz Brow
Blue Smile Ek Frusty Eek Weird Look Bawling Angry Fire Red Face Eplus Uh Oh Crying Sinister Tongue Roll Eyes
 
รูปประกอบ ::
  ไม่เกิน 50 Kb
       
     
 
     
 
 Search Word:
Support by http://www.pao-sisaket.go.th
This programe support PHP 4, MySQL Developer by NOKESTUDIO In Thailand
NINEBOARD Vol 3.0 Copyright © 2001-2002 NINETO SOLUTION All Rights Reserved.