http://www.sisaketedu1.go.th/ | หน้าแรก
       

ข้อคิดการเลือกตั้ง
     
 

การเลือกตั้งผู้แทนครูในระดับตัวแทนจังหวัดในวันนี้ได้เห็นมุมมองหลายอย่างในวงการของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งกฎหมายให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง เป็นการเลือกตั้งที่สังคมจับตามองว่าการเลือกตั้งของผุ้ที่ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา(ครู) ว่าจะมีความแตกต่างจากการเลือกตั้งในแต่ละระดับแต่ละประเภทอย่างไร สังคมคาดหวังว่าแม่พิมพ์เบ้าหลอมให้นักเรียนได้เรียนรู้กลไกของประชาธิปไตยที่ถูกต้องที่ควรจะเป็น ไม่แปลกใจเลยที่การเมืองไทยปัจจุบันยังไปไม่ถึงไหน หรือจะเป็นเพราะการเป็นแม่ปูสอนลูกปู ได้เห็นได้ยินเรื่องการซื้อเสียงในราคาที่ได้ยิน คุณค่าของผู้ประกอบวิชาชีพชั้นสูงมีค่าเพียงเท่านี้หรือ กรอบจรรยาบรรณของวิชาชีพถูกละเลยแม้ว่าคุรุสภาจะกำหนดไว้อย่างมีนัยที่จะนำไปสู่การพัฒนาวิชาชีพ แต่ผลทางปฏิบัติถูกละเลย จรรยาบรรณต่อวิชาชีพถูกปฏิเสธในทางปฏิบัติ เป็นมุมมองของคนที่ไม่มีส่วนได้เสีย อย่างไรก็ตามขอคารวะคุณครูที่เดินทางมาจากแดนไกลเพื่อมาใช้สิทธิ์อันเป็นการเคารพและให้เกียรติต่อวิชาชีพ เคารพต่อจรรยาบรรณของตนเอง ด้วยความคาดหวังว่าในโอกาสต่อไปการเลือกตั้งของวงการครูจะพัฒนาไปในทิศทางที่เป็นบวก เป็นการรักษาไว้ซึ่งเกียรติของวิชาชีพ

 
     
      By : ครูใหญ่เก่า      (49.48.74.*)  31/05/2012 07:16 PM  
 
 
 
  ความคิดเห็นที่: 1  
     
  ณ เวลา 19.48 น.
เบอร์ 1 ได้ประมาณ 1,400 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 38.89
เบอร์ 2 ได้ประมาณ 2,200 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 61.11
ขอขอบคุณทีมงานที่อยู่หน้าหน่วยนับคะแนนครับ (ข่าวกรอง)
บทวิเคราะห์
- เหตุการณ์ตอนนี้ก็ยังเป็นเบอร์ 2 นำเบอร์ 1 อยู่ประมาณ 800 คะแนน ซึ่งห่างกันออกไปมากกว่าอีก แนวโน้มก็เป็นเบอร์ 2 คาดว่าจะมีชัยชนะ (ซึ่งจะสรุปเหตุผลที่เป็นเช่นนี้ให้ท่านที่ติดตามข่าวทราบอีกครั้ง แต่ที่ได้พบและได้ยินหนาหูจากผู้มาใช้สิทธิก็คือ การจัดการเลือกตั้งไม่ค่อยเอื้ออำนวยสำหรับผู้มาใช้สิทธิ์มากนัก ซึ่งไม่ได้โทษพนักงานน่ะครับ แต่ก็ทำให้ผู้คนมีความไม่พอใจ จึงได้เทคะแนนให้อีกฝ่าย ซึ่งระดับปัญญาชนอย่างครูอาจารย์ทั้งหลาย มีสูงมากครับ จึงสามารถใช้วิจารณญาณลงคะแนนให้ผู้ที่เป็นตัวแทนได้ดี โดยไม่คำนึงถึง...ที่อีกฝ่ายนำมาเสนอให้..บางกระแส 200 บาท คนนำมาได้อีก 100 บาทต่อหัว) ซึ่งไม่สามารถซื้อหรือจูงใจได้ งานนี้อีกฝ่ายทำเสียหายซะเอง เข้าทำนอง.. สะดุดขาตัวเอง...
แต่ก็ยังยืนยันตามหลักวิชาการเรื่องค่าเฉลี่ยครับ
ซึ่งตอนนี้ก็นับมาได้ ประมาณ 3,600 คะแนน เกือบร้อยละ 50 แล้วครับ
...ขอบคุณที่ติดตามข่าว...
หากมีข้อคิดเห็นจะแลกเปลี่ยนกันก็ยินดี
เหมือนท่านหนึ่งที่ว่า การเลือกตั้งเสร็จสิ้น ครูศรีสะเกษก็จะสามัคคีกัน เพื่ออนาคตของชาติต่อไป ทุกๆ ก็จะได้รับประโยชน์ทุกๆ ท่านต่อไป


 
     
    By: แวะเวียนมา      (171.4.31.*) 31/05/2012 08:02 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 2  
     
  การเลือกตั้งผู้แทนครูวันนี้(31พ.ค.55)น่าจะเป็นอุธาหรณ์ให้ครูและผู้ประกอบวิชาชีพชั้นสูงที่พวกเราอยากเป็นได้เห็นเป็นกรณีศึกษาทั้งผู้สมัคร ผู้เลือก และโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้มีส่วนในการจัดการเลือกตั้งต้องคิดเป็นการบ้านข้อสำคัญว่าทำอย่างไรสังคมครูจึงจะเป็นผู้ประกอบวิชาชีพชั้นสูงที่สังคมยอมรับและภาคภูมิใจ แต่ต้องขอบคุณทุกฝ่ายที่ทำให้การเลือกตั้งคราวนี้ผ่านไปได้แม้จะมีการวิพากษ์วิจารณ์มาก ใครมีข้อมูลการนับคะแนนล่าสุดกรุณาบอกด้วยสมาชิกทั้งจังหวัดติดตามอยู่ขอบคุณๆๆ  
     
    By: รักอาชีพครูจริงๆ      (182.52.121.*) 31/05/2012 08:16 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 3  
     
  ด่วน ณ เวลา 20.22 น.
-นับคะแนนได้เกินครึ่งแล้วครับ
- เบอร์ 2 ได้ประมาณ 2,300 คะแนน นำเบอร์ 1 อยู่ประมาณ 900 คะแนนครับ
* ฟังธงได้เลยว่า เบอร์ 2 ชนะแน่ครับ (ต่อให้มีอุปสรรคมากมายก็ตาม ก็ได้ทุกคะแนนที่เขียนให้เบอร์ 2 จึงมีวันนี้ได้)
แต่คงจะยังไม่ฉลองชัยชนะในตอนนี้ เพราะไม่ประมาทและต้องรอผลอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ซึ่งต้องมีการรับรอบผลการเลือกตั้งครับ
** ถ้าจะเป็นชัยชนะ ก็ต้องเป็นชัยชนะของครูทั้งจังหวัดศรีสะเกษครับ
 
     
    By: แวะเวียนมา      (171.4.31.*) 31/05/2012 08:26 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 4  
     
  เลือกตั้งสภากรรมการนักเรียน ทำได้ดีกว่านี้คร้บ  
     
    By: นักเรียนข้างๆ      (223.207.163.*) 31/05/2012 08:33 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 5  
     
  สมาชิกขององค์กรวิชาชีพชั้นสูง ที่ดีต้องไปเลือกตั้ง เป็นตัวอย่างให้ลูกศิษย์ และประชาชนทั่วไป การดูถูกครูโดยการให้หน่วยเลือกตั้งมีที่เดียวในเมืองครูบ้านนอกคงไม่มาใช้สิทธิ์ วันนี้แสดงให้เห็นว่าครูบ้านนอก..มีอุดมการณ์และเสียสละ ยอมเหนื่อย ร้อน ทรมาน เพื่อมาใช้สิทธิ์ตามระบอบประธิปไตย....ใครก็ตามอย่าดูถูกพลังและศักดิ์ศรีของครูศรีสะเกษ  
     
    By: ผอ ชนบท  Mail to ผอ ชนบท    (101.51.41.*) 31/05/2012 09:11 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 6  
     
  ไปใช้สิทธ์เลือกตั้งผู้แทนครู สก.สค.วันนี้มันทรมานร่างกายเหลือเกิน ร้อนก็ร้อน สถานที่ก็แคบ ๆ เต้นก็มีไม่เพียงพอ เพราะครูทั้งจังหวัดไปเลือกพร้อม ๆ กัน รถก็ติด ใครเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้ง จัดได้อย่างไร เลือกตั้ง สอ.บต.ยังจัดได้ดีกว่านี้เป็นร้อยเท่านะ ๆๆ ทำไมไม่จัดหน่วยเลือกตั้งเป็นอำเภอเลย ใครได้เป็นตัวแทนแล้วขอให้ท่านได้เสนอการจัดการเลือกตั้งครั้งต่อไปให้ดีกว่านี้นะ ๆๆๆ มันอาย อบต.เขา ..น่าคิดนะ  
     
    By: สมาชิก คุรุสภา      (101.51.15.*) 31/05/2012 09:32 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 7  
     
  นี่แหละนายทุนเขาจะทำทุกวิถีทางในการรักษาอำนาจ ครูยังยอมเป็นทาสนายทุน แม้กระทังผอ.หลายๆคนไม่มีความคิดอิสระเลย น่าจะคิดได้แล้ว  
     
    By: บ้านไกล      (125.25.44.*) 31/05/2012 09:32 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 8  
     
  ใครจะได้เป็นหรือไม่ได้เป็นก็คนเหมือนกัน อย่ายึดมั่นถือมั่น ลาภยศศรัทธราเป็นของไม่เที่ยง  
     
    By: แมวทะโมน      (182.52.32.*) 31/05/2012 09:37 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 10  
     
  เอา 2 ตัว 30 ไม่ได้เหร..ขอบคุณมาก  
     
    By: แมวทะโมน      (182.52.32.*) 31/05/2012 10:03 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 11  
     
  เรี่ยน ท่านผู้ติดตามผลการนับคะแนนผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ทุกๆ ท่าน
มีรายละเอียด (ผลอย่างไม่เป็นทางการ นับเสร็จสิ้นแล้ว ณ เวลา 23.00 น.)
* ยอดผู้มาใช้สิทธิ์ จำนวน 8,134 คน
- เบอร์ 1 ได้ 3,107 คะแนน (1,445 + 1,
662) คิดเป็นร้อยละ 38.20 ของผู้มาใช้สิทธิ์ทั้งหมด
- เบอร์ 2 ได้ 4,943 คะแนน (2,232 + 2,711)
คิดเป็นร้อยละ 60.77 ของผู้มาใช้สิทธิ์ทั้งหมด
- บัตรเสีย จำนวน 84 ใบ (23+61)
คิดเป็นร้อยละ 1.03 ของผู้มาใช้สิทธิ์ทั้งหมด
รวม 8,134 (100 %)

** ผลอย่างไม่เป็นทางการ เบอร์ 2 นายวิทยา พันธุ์เพ็ง เป็นผู้ชนะการเลือกตั้งฯ
(ชนะด้วยคะแนน 4,943 ต่อ 3,107 ชนะอยู่ 1,836 คะแนน)
ขอบคุณที่ติดตามมาโดยตลอดครับ
ซึ่งโอกาสต่อไปจะเป็นบทวิเคราะห์มานำเสนอต่อท่านต่อไป
 
     
    By: แวะเวียนมา      (49.48.76.*) 1/06/2012 12:12 AM
 


     
 
       
ชื่อ ::
  *
  รหัส ::   (เฉพาะสมาชิก)
 
อีเมล์ ::
  (สมาชิกไม่ต้องกรอก)
     
Insert Bold text Insert Italicized text Insert Underlined text Insert Centered text Insert a Hyperlink Insert Email Hyerplink Insert an Image Insert Code Formatted text Insert Quoted text
 
รายละเอียด ::
  *
  ใส่รูปแสดงอาการ ::   Confused Idea Smile Wink Coool Love It Cry Devil Kiss Yum Big Grin Smiley Razz Brow
Blue Smile Ek Frusty Eek Weird Look Bawling Angry Fire Red Face Eplus Uh Oh Crying Sinister Tongue Roll Eyes
 
รูปประกอบ ::
  ไม่เกิน 50 Kb
       
     
 
     
 
 Search Word:
Support by http://www.sisaketedu1.go.th
This programe support PHP 4, MySQL Developer by NOKESTUDIO In Thailand
NINEBOARD Vol 3.0 Copyright © 2001-2002 NINETO SOLUTION All Rights Reserved.