http://www.sisaketedu1.go.th/ | หน้าแรก
       

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
     
 

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
โรงเรียนบ้านก้านเหลือง ต.หมาก อ.เมืองฯ จ.ศรีสะเกษ
ประกาศรับครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ อัตราเงินเดือนเริ่มที่ 9,000 บาท
(เมื่อสิ้นปีการศึกษาจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานและปรับเพิ่มเงินเดือนทุกปี)
จำนวน 1อัตรา
รับสมัครระหว่างวันที่ 14-24 พฤษภาคม 2556

ตำแหน่งที่รับสมัคร
- ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ
- มีสัญชาติไทย
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอกภาษาอังกฤษ
- มีใบประกอบวิชาชีพครู
- มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
- อายุระหว่าง 25-35 ปี
- ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ไม่เป็นภิกษุหรือสามเณร
- ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
- ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก
- ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของทางราชการ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย บุคลิกภาพและมารยาทดี มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และมีจิตสาธารณะ
- ไม่เคยถูกสอบสวนทางวินัยและถูกไล่ออกจากงานมาก่อน
- มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคต้องห้ามตามกฎหมาย
- หากมีประสบการณ์ด้านการสอนจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

หลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
- รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 2 รูป
- สำเนาเอกสารแสดงผลการศึกษาหรือหนังสือรับรองว่ามีวุฒิทางการศึกษาตรงตามประกาศ จำนวน 2 ฉบับ
- สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
- ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล(ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

การรับสมัคร
- รับสมัครตั้งแต่วันที่ 14-24 พฤษภาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ ณ ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง ต.หมากเขียบ อ.เมืองฯ จ.ศรีสะเกษ

วิธีการคัดเลือก
- สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
- สอบข้อเขียน วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
- สอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ประกาศผลสอบคัดเลือก
- ภายในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2556

การจัดทำสัญญาจ้าง/เงื่อนไขการจ้าง
- รายงานตัวและทำสัญญาจ้างในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2556
- เริ่มปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม
โทรศัพท์มือถือ 089-8657836

 
     
      By : โรงเรียนบ้านก้านเหลือง      (171.4.16.*)  13/05/2013 02:24 PM  
 
 
 
  ความคิดเห็นที่: 1  
     
  เงินงบประมาณส่วนไหนครับ เขต หรือ โรงเรียน  
     
    By: เขยศรีสะเกษ      (27.55.172.*) 14/05/2013 07:38 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 2  
     
  โรงเรียนบ้านก้านเหลืองได้งบจ้างครูภาษาอังกฤษจากเงินผ้าป่าศิษย์เก่าครับท่าน  
     
    By: ผอ.ศิริพงษ์ เสนาะ      (49.49.114.*) 15/05/2013 08:43 PM
 


     
 
       
ชื่อ ::
  *
  รหัส ::   (เฉพาะสมาชิก)
 
อีเมล์ ::
  (สมาชิกไม่ต้องกรอก)
     
Insert Bold text Insert Italicized text Insert Underlined text Insert Centered text Insert a Hyperlink Insert Email Hyerplink Insert an Image Insert Code Formatted text Insert Quoted text
 
รายละเอียด ::
  *
  ใส่รูปแสดงอาการ ::   Confused Idea Smile Wink Coool Love It Cry Devil Kiss Yum Big Grin Smiley Razz Brow
Blue Smile Ek Frusty Eek Weird Look Bawling Angry Fire Red Face Eplus Uh Oh Crying Sinister Tongue Roll Eyes
 
รูปประกอบ ::
  ไม่เกิน 50 Kb
       
     
 
     
 
 Search Word:
Support by http://www.pao-sisaket.go.th
This programe support PHP 4, MySQL Developer by NOKESTUDIO In Thailand
NINEBOARD Vol 3.0 Copyright © 2001-2002 NINETO SOLUTION All Rights Reserved.