http://www.sisaketedu1.go.th/ | หน้าแรก
       

ประกาศรับสมัคพนักงานราชการวิชาเอกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
     
 

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองแวง
เรื่อง การรับสมัครพนักงานราชการ
………………………………………………………..ด้วยโรงเรียนบ้านหนองแวงมีตำแหน่งพนักงานราชการว่างลง เนื่องจากออกไปบรรจุเป็นข้าราชการ เพื่อไม่ให้มีผลกระทบ ต่อการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนจึงมีความต้องการรับสมัครพนักงานราชการดังกล่าว โดยอาศัยหนังสือราชการด่วนที่สุด เรื่อง ลูกจ้างชั่วคราวเรียกร้องสิทธิ์ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ให้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการจากตำแหน่งครูอัตราจ้าง โดยมีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
พนักงานราชการ วิชาเอก เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอก เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
๒. สำเร็จการศึกษาด้านวิชาชีพครูเป็นไปตามหลักสูตร
๓. มีใบประกอบวิชาชีพครูหรือใบรับรองจากคุรุสภา
๔. เป็นผู้มีจรรยาบรรณครูตาม พ.ร.บ. ครูฉบับปัจจุบัน
๕. ไม่มีโรคตามกฎ ก.ค.ศ กำหนด
๖. เป็นผู้เลื่อมใสในระบอบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข
๗. ปฏิบัติงานเป็นครูอัตราจ้าง ไม่น้อยกว่า ๓ ปี
เอกสารการรับสมัคร
๑. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน ๒ ฉบับ
๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน ๑ ฉบับ
๓. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
๔. สำเนาใบประกอบวิชาชีพครูจำนวน ๑ ฉบับ
๕. ใบรับรองแพทย์ จำนวน ๑ ฉบับ
๖. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ แผ่น

การรับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๐ – ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านหนองแวง ตำบลคูบ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันศุกร์ ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖
สอบคัดเลือกวันเสาร์ ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖
วิธีการคัดเลือก
๑. สอบข้อเขียน
๒. สอบสัมภาษณ์ ประสบการณ์สอน ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่
หลักสูตรการสอบข้อเขียนมีดังนี้
๑. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและความรู้ทั่วไป
๒. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล หลักสูตรฉบับปัจจุบันและแก้ไข
๓. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับปัจจุบัน
๔. ประเมินจากผลการปฏิบัติงาน ย้อนหลัง ๓ ปี
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
วันอาทิตย์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖
การจัดทำสัญญาจ้างและเงื่อนไขการจ้าง
๑. รายงานตัวและทำสัญญาจ้างในวันจันทร์ ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยจะทำการจ้างจากวันทำสัญญาจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ และจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเป็นข้อมูลไว้ประกอบการจ้างในปีงบประมาณต่อไป
๒. เริ่มปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖เป็นต้นไป
การบอกเลิกการจ้าง
๑ มีคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
๒ ปฏิบัติผิดระเบียบวินัยหรือข้อบังคับที่กำหนด โรงเรียนสามารถบอกเลิกจ้างได้
หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม
โทรศัพท์มือถือ ๐๘๑๒๖๕๕๓๖๒

 
     
      By : ครูโรงเรียนบ้านหนองแวง      (110.49.240.*)  14/05/2013 09:30 PM  
 
 
 
  ความคิดเห็นที่: 1  
     
  แจ้งอัตราค่าตอบแทน 15,960 บาท ด้วยนะท่านเพราะเป็นค่าตอบแทนใหม่  
     
    By: ผ่านมา      (202.143.172.*) 15/05/2013 08:42 AM
 


     
 
       
ชื่อ ::
  *
  รหัส ::   (เฉพาะสมาชิก)
 
อีเมล์ ::
  (สมาชิกไม่ต้องกรอก)
     
Insert Bold text Insert Italicized text Insert Underlined text Insert Centered text Insert a Hyperlink Insert Email Hyerplink Insert an Image Insert Code Formatted text Insert Quoted text
 
รายละเอียด ::
  *
  ใส่รูปแสดงอาการ ::   Confused Idea Smile Wink Coool Love It Cry Devil Kiss Yum Big Grin Smiley Razz Brow
Blue Smile Ek Frusty Eek Weird Look Bawling Angry Fire Red Face Eplus Uh Oh Crying Sinister Tongue Roll Eyes
 
รูปประกอบ ::
  ไม่เกิน 50 Kb
       
     
 
     
 
 Search Word:
Support by http://www.pao-sisaket.go.th
This programe support PHP 4, MySQL Developer by NOKESTUDIO In Thailand
NINEBOARD Vol 3.0 Copyright © 2001-2002 NINETO SOLUTION All Rights Reserved.