http://www.sisaketedu1.go.th/ | หน้าแรก
       

เคยเป็นครูเอกชนนำประสบการณ์มาใช้ขอ ชนก.ได้ไหมค่ะ
     
 

เรียนถามอาจารย์ค่ะ
ดิฉัยเคยเป็นครูเอกชนมา 5 ปี ปัจจุบันผ่านการพัฒนาอขย่างเข้มเป็น คศ.๑ แล้วอยากจะทำ วิทยฐานะชำนาญการแต่ต้องรออีก ๕ ปี ไม่ทราบว่าดิฉันสามารถเอาประสบการณ์สอบจากโรงเรียนเอกชนมาเทีบยได้หรือไม่ค่ะ ขอบคุณค่ะ

 
     
      By : ครูน้อย      (171.5.134.*)  18/05/2013 01:28 PM  
 
 
 
  ความคิดเห็นที่: 1  
     
  ประสบการณ์สอนโรงเรียนเอกชน ค่ะ นำมาเทียบเพื่อขอวิทยฐานะชำนาญการได้ไหม  
     
    By: ครูน้อย      (171.5.134.*) 18/05/2013 01:30 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 2  
     
  เคยมีผู้ตอบไว้แล้ว

การสอนในโรงเรียนเอกชน มีหลายลักษณะ
ต้องพิจารณา เป็นรายๆ ไป ครับ

เตรียมรับการประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการ : ตอนที่ 1

โดย... ครูไทยดอทอินโฟ web-kruthai@hotmail.com

ก่อนที่จะมาเตรียมรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ เราควรมาทำความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูมีวิทยฐานะครูชำนาญการก่อน (อ่านรายละเอียดทั้งหมดคลิกที่นี้) โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
1. ด้านคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมิน
1.1 ไม่กำหนดคุณสมบัติด้านเงินเดือนขั้นต่ำของผู้ขอรับการประเมิน ขอให้มีประสบการณ์ในการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี สำหรับผู้ที่มีวุฒิปริญญาตรี, 4 ปี สำหรับผู้ที่มีวุฒิปริญญาโท และ 2 ปี สำหรับผู้ที่มีวุฒิปริญญาเอก

ในคุณสมบัติข้อนี้ กล่าวคือ ผู้ที่จะมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ ปัจจุบันจะต้องดำรงตำแหน่งครู (ตำแหน่งสายผู้สอนมี 2 ตำแหน่ง คือ ครูผู้ช่วย กับ ครู) และมีประสบการณ์สอนตามที่กล่าวไว้ข้างต้นที่ผันแปรตามคุณวุฒิ ซึ่งประสบการณ์สอนนี้ ไม่จำเป็นจะต้องทำหน้าที่สอนติดต่อกันก็ได้ และสามารถนำประสบการณ์ ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการสอนทั้งในสายงานการศึกษาของรัฐและเอกชนมานับรวมได้ หากประสบการณ์การดำรงตำแหน่งครูไม่ครบตามหลักเกณฑ์ เช่น คุณครูบางท่านก่อนที่จะมารับราชการครู อาจจะเคยเป็นครูสอนในโรงเรียนเอกชน เคยเป็นครูอัตราจ้าง หรือพนักงานราชการ ทั้งนี้ควรจะเตรียมเอกสารหลักฐานไว้ เพื่อการตรวจสอบ

จากคุณสมบัติในข้อที่ 1 นี้ จะทำให้มีข้าราชการครูที่เพิ่งบรรจุมีโอกาสได้รับเงินเดือนสูงขึ้น เท่ากับครูที่บรรจุก่อน ถ้าผ่านการประเมิน เพราะมาตรฐานวิทยฐานะครูชำนาญการนั้น กำหนดไว้ว่า ผู้ที่ได้รับวิทยฐานะครูชำนาญการ จะได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.2 ซึ่งปัจจุบันคือ 15,410 บาท เช่น ครู ก.บรรจุปี 41 ปัจจุบันรับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 ขั้น 15,040 บาท กับครู ข.บรรจุปี 47 ปัจจุบันรับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 ขั้น 10,770 บาท ถ้าคุณครูทั้ง 2 ท่าน มีคุณสมบัติสำหรับวิทยฐานะครูชำนาญการ และยื่นขอรับการประเมินในเดือนตุลาคม 2551 และผ่านการประเมินให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ ทั้งครู ก. และครู ข.จะได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.2 (ขั้นต่ำของ คศ.2) คือ 15,040 บาท ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2551

1.2 กำหนดภาระงานของผู้ขอรับการประเมิน 18 ชั่วโมง/สัปดาห์

ทั้งนี้ การนับจำนวนชั่วโมงสอน 18 ชั่วโมง/ต่อสัปดาห์ เฉพาะในปีการศึกษา 2551 ให้สามารถนับชั่วโมงปฏิบัติการสอนไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง/ต่อสัปดาห์ (สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ใดก็ได้ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้หรือทั้ง 8 กลุ่มสาระ) และชั่วโมงสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ถ้ายังไม่ถึง 18 ชั่วโมง/สัปดาห์ ให้นำชั่วโมงปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนตามที่ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบหมายมานับรวม เพื่อให้ครบ 18 ชั่วโมง/ต่อสัปดาห์ ได้ โดยควรที่จะมีการเตรียมเอกสารหลักฐานไว้ เพื่อการตรวจสอบ

ในส่วนของปีการศึกษา 2549 และ 2550 นั้นไม่จำเป็นต้องสอนถึง 18 ชั่วโมง/ต่อสัปดาห์ เพราะเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้ว ก่อนที่เกณฑ์ใหม่จะใช้บังคับ หรือก่อนที่ สำนักงาน ก.ค.ศ.จะมีหนังสือแจ้งให้ครูทราบ โดย สำนักงาน ก.ค.ศ.ได้มีหนังสือแจ้ง เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีและเลื่อนวิทยฐานะ เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 ที่ผ่านมา
1.3 ได้ปฏิบัติงานงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบการเรียนการสอน และการพัฒนาผู้เรียน และมีผลงานการสอนและการพัฒนาผู้เรียนย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นคำขอ

ในข้อนี้ ท่านจะต้องปฏิบัติหน้าที่สอนนักเรียน ย้อนหลังมาแล้ว 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นคำขอ เพราะมีคุณครูบางท่านไปช่วยราชการ ต่างกระทรวง หรือช่วยราชการใน สพท.ซึ่งไม่ใช่การสอนนักเรียนก็จะไม่มีสิทธิ์ยื่นขอรับการประเมิน ยกเว้นว่า จะกลับมาปฏิบัติหน้าที่สอนนักเรียนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2549 ซึ่งการนับนั้นจะขอยกตัวอย่าง ดังนี้ เช่น ครู กอ รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 เดิมช่วยราชการที่ สพท. และกลับมาทำการสอนที่โรงเรียนเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2549 ครู กอ จะต้องยื่นขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ ไม่ก่อนวันที่ 14 ตุลาคม 2551 คืออยู่ในช่วงวันที่ 14 - 31 ตุลาคม 2551 ถึงแม้ว่าในช่วงที่กลับมาทำการสอนในโรงเรียนจะเป็นช่วงปิดภาคเรียนก็ตาม

www.kruthai.info
19 เมษายน 2551
 
     
    By: ทวีศักดิ์ สพป.      (101.51.249.*) 19/05/2013 07:07 AM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 3  
     
  -จาแมนอยากได้นอ เบิ่งเกณฑ์มันแน่  
     
    By: จามร      (101.51.5.*) 19/05/2013 09:52 PM
 


     
 
       
ชื่อ ::
  *
  รหัส ::   (เฉพาะสมาชิก)
 
อีเมล์ ::
  (สมาชิกไม่ต้องกรอก)
     
Insert Bold text Insert Italicized text Insert Underlined text Insert Centered text Insert a Hyperlink Insert Email Hyerplink Insert an Image Insert Code Formatted text Insert Quoted text
 
รายละเอียด ::
  *
  ใส่รูปแสดงอาการ ::   Confused Idea Smile Wink Coool Love It Cry Devil Kiss Yum Big Grin Smiley Razz Brow
Blue Smile Ek Frusty Eek Weird Look Bawling Angry Fire Red Face Eplus Uh Oh Crying Sinister Tongue Roll Eyes
 
รูปประกอบ ::
  ไม่เกิน 50 Kb
       
     
 
     
 
 Search Word:
Support by http://www.pao-sisaket.go.th
This programe support PHP 4, MySQL Developer by NOKESTUDIO In Thailand
NINEBOARD Vol 3.0 Copyright © 2001-2002 NINETO SOLUTION All Rights Reserved.